• Joost Schelling

    Richard van Hoek

Oog in oog met

Ineens stond ik oog in oog met haar. Natuurlijk was het geen verrassing om haar hier en juist nu tegen te komen. En toch: ik schrok. Nou ben ik wel wat bangig aangelegd, maar ik had haar niet zien aankomen, zo tussen de kaarsen en feestmutsen. Ruim anderhalve meter lang, holle ogen en een lichtje in haar neus. Ze was net echt, maar het prijskaartje op haar arm verraadde haar commerciële betekenis. Midden in de Xenos stond ik oog in oog met een heks. Kromme neus, driehoekige muts, bezem in haar hand. Kortom, ze voldeed helemaal aan het signalement. Voor € 49,- kon ik haar in mijn karretje meenemen om… Ja, waarom eigenlijk? Het eerste wat ik dacht, was: wat moet een volwassen mens met een levensgrote heks met een lampje in haar neus? Oh ja, het is half oktober, Halloween komt er aan, staat ze daarom hier voor mijn neus?

Halloween, een samentrekking van All Hallows Eve, oftewel Allerheiligenavond, op 31 oktober. Op 1 november staan in de katholieke traditie op Allerheiligen alle heiligen en martelaren centraal. De overleden mensen die het geloof hebben voorgeleefd, onder hele grote druk en met dreiging voor hun eigen leven. De meesten hebben allemaal hun eigen heiligendag, zoals Fransciscus (4 oktober), Nicolaas (6 december) en Valentijn (14 februari). Op 1 november staan ze allemaal centraal. Een dag later wordt er stil gestaan bij alle overledenen op Allerzielen (2 november). Het zijn twee dagen waarin, wanneer de oogst binnen was gehaald, stil werd gestaan bij de komst van de winter. En bij de komst van de dood. In de vroege middeleeuwen geloofde men dat de doden als geesten terugkwamen op 31 oktober, afkwamen op het eten in de hoop een levend lichaam in bezit te nemen. De Kelten weerden hen af door afschrikwekkende maskers te dragen. Diverse gebruiken rond oogstfeesten en christelijke elementen vermengden zich met elkaar tot Halloween. Ierse immigranten namen deze traditie mee naar de Verenigde Staten en zo ontstond daar Halloween, zoals we het vandaag hier tegenkomen. Met pompoenen, maskers, snoep en lichtjes. Een oudjaarsavond met griezelen rond de dood, om de dagen erna het leven te vieren en de doden in ere te gedenken. Zonder deze achtergrond, is het commerciële Halloween een plat griezelfeest. Maar ik hoop dat, als je dit feest viert, je daarna ook het leven viert en weet dat de dood met Pasen door Jezus overwonnen is. Je hoeft er niet bang voor te zijn, ook niet als ze ruim 1,50 meter lang is en een lampje in haar neus heeft.

Ds. Joost Schelling

Predikant Gereformeerde kerk