• Joost Schelling

    Richard van Hoek

Voor alles wat er gebeurt een juiste tijd

Nu ik deze column schrijf, is bijna de dag van de leraar (maandag 5 oktober) voorbij. De leraren volgden op dierendag. Dinsdag staat de schoolbibliotheek in het zonnetje en dat is handig, want woensdag is ook de kinderboekenweek gestart. Voor de onderwijzers die weinig tijd hebben om hun schoolbibliotheek op orde te krijgen (door de dag van de leraar?): woensdag 7 oktober, is ook nationale snipperdag. Nee, geen stiekem ingeplande vrije dag! Op deze dag kun je documenten en boeken gratis laten versnipperen bij de versnipperaar, die deze dag bedacht heeft. Donderdag staat de situatie van blinden en slechtzienden centraal en vrijdag is bestemd voor extra aandacht voor post en ei. Deze laatste dag werd in het leven geroepen door een heus International Egg Commission. Slim want het is ook de dag van de duurzaamheid en eieren zijn tenslotte beter voor het milieu dan het eten van een kippenpootje. Zaterdag staat in het teken van de mentale gezondheid, tegen de doodstraf en voor de palliatieve zorg. En voor de voetballers onder ons, het is tevens het laatste weekend van de week van de scheidsrechter, dus doe dit weekend eens extra aardig voor de scheids.

Zo gaat week 41 weer voorbij. Fijn dat de weken tegenwoordig geen nummer meer zijn, wie wil er nou een nummer zijn? Het was ook de week van de opvoeding, de week van de toegankelijkheid en de week van de veiligheid. En dat alles in de maand die nu Stoptober heet of 'Verzuip jij je toekomst'-maand. Lastige maand hiervoor want het is ook de maand van de bierfeesten: Oktoberfesten. Maar u kunt ook tabak en alcohol laten staan omdat het borstkankermaand, kennismaand of geschiedenismaand is. Wetenschap en geschiedenis hebben ons geleerd dat roken en alcohol slecht en kankerverwekkend zijn. Of gewoon omdat het 'buy nothing new' maand is en die maand geen nieuwe spullen koopt, om bewust te worden van onze consumptiemaatschappij. Daar heb ik geen maand voor nodig, een blik op de kalender zegt genoeg. Juist in oktober zijn heel veel dagen in het leven geroepen om ons te laten consumeren.

Ik verlang ondertussen naar de nuchterheid van Bijbelschrijver Prediker: voor alles wat gebeurt, is een juiste tijd. Een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten enz. Of anders die gewone ouderwetse indeling van dagen: maandag wasdag, woensdag gehaktdag, oktober wijnmaand. Maar ja, een wijnmaand in oktober, dat kan echt niet meer.

Ds. Joost Schelling

Predikant Gereformeerde kerk Sliedrecht