• Glassnijder (libel).

    Thomas van der Es

1000 soortenweek in Biesbosch

DORDRECHT Belangstellenden kunnen vanaf 25 mei mee met boswachters, vrijwilligers en ecologen op onderzoek in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Staatsbosbeheer houdt samen met de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch een heuse 1000 soortenweek. Om aandacht te vragen voor biodiversiteit , maar ook om de streek en stad betrokken te maken bij deze natuuraanwinst organiseren ze diverse activiteiten. Dit wordt de eerste grote steekproef in het prille natuurgebied. Een soort 0-meting.

Op 25 mei is de publieksdag in de Hania's polder langs de Oude Veerweg met allerlei activiteiten. Voor een overzichtskaart zie: https://opendagnieuwedordtsebiesbosch.nl/. Op deze dag zullen er ook al onderzoeksactiviteiten plaats vinden. Zo kun je mee met een sloot en wateronderzoek, op zoek naar libellen of wandelen met de boswachter. Foto's en vondsten van dier en plantsoorten kunnen op deze dag ook voorgelegd worden aan experts om tot een determinatie te komen. Tijdens een 1000 soortenweek tellen namelijk alle soortgroepen mee! Opgeven kan via www.staatsbosbeheer.nl/soortendagbiesbosch.

Tot 1 juni wordt iedereen opgeroepen om waarnemingen in te voeren via het internetportal http://waarneming.nl. De gebieden Elzen, Louisa-en Kannemanspolder, Noorderdiepzone en Tongplaat maken onderdeel uit van het onderzoeksgebied. Op 1 juni is er om 13.00 uur een eindsprint vanaf de hoeve Jong Dordrecht van de Natuur-en Vogelwacht Biesbosch. Verzamelen aan de Noorderelsweg 2A. Om 15.30 uur zal de score bekend worden gemaakt.