12 maart tussen de zandzakken: debat waterschapsverkiezingen

TIEL De partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het bestuur van Waterschap Rivierenland gaan 12 maart met elkaar in debat. Het gaat over zaken die iedereen raakt. Moet alles wijken voor sterke dijken? Wat weegt zwaarder bij het vaststellen van het waterpeil: landbouw of natuur? Moet het waterschap alleen zijn kerntaken uitvoeren of moet het ook investeren in recreatie en cultuurhistorie? Hoe hoog mag de waterschapsbelasting zijn? Met de antwoorden op deze vragen kan worden bepaald welke partij het best bij iemand past zodat mensen weten op wie ze moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Maak kennis met het werk van het waterschap. Het raakt rechtstreeks aan het dagelijks leven in het rivierengebied: bescherming tegen overstromingen, snelle afvoer van regenwater, voldoende aanvoer van water bij droogte, verbetering van de waterkwaliteit en zuivering van ons afvalwater. En er is veel over te doen. Want het bestuur moet keuzes maken. Keuzes die belangrijk zijn voor uw omgeving en uw portemonnee. U betaalt immers voor het waterschapswerk via de waterschapsbelasting.

In de 'zandzakkenarena' zullen de thema's rondom dijken, water en neventaken aan de orde komen. Debatleider Inge Diepman gaat het gesprek hierover aan met de twaalf lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Locatie: het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden is nodig: stuur een mail naar waterschapsverkiezingen@wsrl.nl<mailto:waterschapsverkiezingen@wsrl.nl>. U kunt er ook voor kiezen om het debat thuis te volgen via www.waterschaprivierenland.nl/verkiezingen.<http://www.waterschaprivierenland.nl/verkiezingen.> Ook in de dagen na het debat zijn de opnames via de website beschikbaar.

Het debat is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Maar u kunt ook alvast kijken op www.kieskompas.nl<http://www.kieskompas.nl/>. Door te reageren op dertig stellingen over het waterbeheer kunt u uw stem bepalen. Daarnaast ontvangt u rond 4 maart een verkiezingskrant van het waterschap met informatie over de verschillende partijen. Meer informatie is ook terug te vinden opwww.waterschaprivierenland.nl/verkiezingen www.waterschaprivierenland.nl/verkiezingen.