• Gemeente Sliedrecht

180 basisschoolleerlingen leggen verkeersexamen op de fiets af

SLIEDRECHT Diverse groepen 7 en 8 startten op donderdag 6 april met het VVN Verkeersexamen. 180 bassischoolleerlingen deden hun verkeersexamen op de fiets in Sliedrecht. Wethouder Aldrik Dijkstra (verkeer) gaf het officiële startsein. Belangrijkste boodschap voor op de fiets: gebruik je smartphone niet.

Tijdens deze praktijkproef fietsten de leerlingen van CBS Oranje Nassau, CBS Anne de Vries, OBS Roald Dahl, CBS Johannes Calvijnschool en OBS De Wilgen een rondje door Sliedrecht en werden ze geconfronteerd met diverse verkeerssituaties. Vrijwilligers beoordeelden of ze zich netjes aan de verkeersregels hielden en zich veilig door het verkeer begaven. Kinderen kunnen hier in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Vragen op het theoretisch examen zijn onder andere: wie heeft voorrang op een rotonde, mag je appen op de fiets, mag je met twee personen op een fiets etc.

Het verkeersexamen wordt gehouden omdat kinderen kwetsbaar zijn in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland werkt er hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel (jonge) verkeersslachtoffers. In 2015 kwamen in Nederland 18 kinderen jonger dan 15 jaar om het leven in het verkeer en hiervan zaten 9 kinderen op de fiets. Het is daarom belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Via de website van Veilig Verkeer Nederland is een app beschikbaar waarmee ouders en kinderen kunnen oefenen.