• Archief BDU

'Aanpak van de lange adem'

SLIEDRECHT Er gaat bijna geen week voorbij of er duikt wel weer wat nieuws op bij DuPont en/of Chemours dat zorgen baart. Ditmaal leidt de lekkage van het kankerverwekkende formaldehyde (zie de voorpagina) tot verontwaardiging en zelfs aangifte bij het Openbaar Ministerie. Maandag kwam dit nieuws naar buiten. Vorige week waren er ook al verontrustende berichten.

Het Kompas stelde naar aanleiding daarvan een aantal kritische vragen aan wethouder Hanny Visser, die is belast met dit onverkwikkelijke dossier. ,,We zullen alle mogelijkheden benutten om de gezondheid van onze inwoners te beschermen."

 

In een op woensdag 21 september uitgebracht persbericht schrijft de gemeente dat zij kritisch kijkt naar de gang van zaken rond de Thermal Converter van Chemours. Hoewel er al ontzettend veel is geschreven over dit onderwerp zal dit voor veel mensen nieuw zijn. Wat doet deze installatie precies en waar zijn jullie niet tevreden over aangezien er bezwaar is aangetekend?

 

,,De Thermal Converter is een installatie om ongereinigde (gas)stromen, die ontstaan tijdens de productie, te verbranden. Dit moet voorkomen dat er schadelijke stoffen worden uitgestoten. Soms komt het voor dat tijdens het opstarten van een productieproces of tijdens een storing niet alle (gas)stromen door de Thermal Converter worden verbrand. Daarom heeft Chemours een vergunning voor uitstoot van deze (gas)stromen. Chemours heeft nu een rapport gemaakt waarin het bedrijf laat zien hoe ze de uitstoot verder kan verminderen. Wij vinden het rapport op belangrijke punten vaag, verhullend en niet te begrijpen. Daarom hebben we bezwaar aangetekend. Als gemeente willen we natuurlijk dat de uitstoot zo klein mogelijk is. De eisen in de vergunning mogen wat ons betreft scherper."

 

Het betreft een bezwaarschrift tegen een goedkeuringsbesluit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. OZHZ is een uitvoerend orgaan van de provincie. Hoe komt het toch dat het gemeente- en provinciebestuur zo vaak niet op één lijn zitten in dit dossier? Wat in het recente verleden ook veelvuldig het geval was met de Derde Merwedehaven.

 

,,Ook de provincie wil natuurlijk dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in Sliedrecht terechtkomen. Daarover verschillen we niet van mening. Zij verlenen de vergunning, houden toezicht en treden op als er iets fout gaat. Als wethouder ben ik en voel ik me verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht. Als je diep in m'n hart kijkt, zeg ik: zo'n fabriek hoort niet in deze omgeving. Maar hij staat er nu eenmaal. Dat is de werkelijkheid waarmee we het moeten doen. Samen met het college zal ik álle mogelijkheden benutten om de gezondheid te beschermen. Het indienen van bezwaarschriften is daarvan een voorbeeld. De provincie heeft begrip voor onze houding."

 

Is er van jullie kant vertrouwen dat de provincie er als bevoegd gezag voldoende bovenop zit? Dat zij in staat is om alle gegevens uit het verleden boven water te krijgen (dit betreft met name de exacte historische emissies van PFOA) en weet wat er in het heden allemaal gaande is bij Chemours is op het gebied van gevaarlijke stoffen?

,,Die vraag zou ik graag met een volmondig Ja willen beantwoorden, maar in de praktijk blijkt helaas dat het toezicht op Chemours of DuPont beter had gekund. Wij blijven kritisch en alert. Dat mogen de inwoners van ons verwachten."

 

Een dag eerder, op dinsdag 20 september, kreeg de gemeente een brief van Gedeputeerde Staten waarin antwoord wordt gegeven op de Sliedrechtse vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen die aan de overkant worden gebruikt. Dankzij de ZZS-lijst die bij de brief was gevoegd en de heftige reactie daarop van de door RTV Rijnmond geraadpleegde toxicoloog Jacob de Boer is er weer een nieuwe stof boven komen drijven die de alarmbellen doet rinkelen, namelijk: perfluorisobuteen. 'Een stof van de buitencategorie', zegt De Boer. 'Nog gevaarlijker' dan het reeds bekende en niet meer gebruikte PFOA en DMAc en GenX, de opvolger van PFOA. Heeft Sliedrecht hier ook op aangeslagen en zo ja op welke manier?

 

,,Natuurlijk werd ik er niet vrolijk van toen ik de toxicoloog over deze stof hoorde praten, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat de lijst met zeer zorgwekkende stoffen nu eindelijk boven tafel is. Dankzij onze kritische houding. We weten nu welke zeer gevaarlijke stoffen Chemours elke dag uitstoot. Daarmee kunnen we aan de slag, om te kijken hoe we de uitstoot van deze stoffen verder kunnen terugdringen. Het is aan Chemours om met alternatieven te komen die ongevaarlijk zijn voor de omgeving en dus ook voor de inwoners van Sliedrecht. Het is een aanpak van de lange adem, maar we blijven strijdbaar."