• Lex van Lieshout ANP XTRA

Aantal banen in de Drechtsteden blijft toenemen

REGIO De werkgelegenheidsgroei in de Drechtsteden houdt de komende jaren aan. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat het aantal banen naar verwachting met 2.000 toeneemt tot 134.000 in 2019. Een stijging van 1,5 procent ten opzichte van 2018. Deze stijging is vergelijkbaar met het landelijke beeld (1,4 procent). Vrijwel alle sectoren vertonen groei. Vooral de informatie en communicatie sector zal het sterkst groeien.De beroepsbevolking in de Drechtsteden neemt in 2019 verder toe tot 149.000. Door de gunstige ontwikkelingen daalt het aantal WW-uitkeringen eind 2019 naar verwachting tot 3.700. Deze daling van 16 procent ten opzichte van 2018 is sterker dan de landelijke afname van 12 procent.

De groei vindt plaats in vrijwel alle sectoren. De informatie en communicatie sector zal het sterkst groeien in 2019. De verwachting is dat het aantal banen in deze sector met 5,5 procent naar 2.900 zal toenemen in 2019.

Ook in de sector arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus wordt een sterke toename verwacht (+4,2 procent). Een toename van 400 banen in 2019. Daarmee zal de sector in de regio goed zijn voor zo'n 11.100 banen.

De meeste banen bevinden zich, net als in Nederland, in de gezondheidssector. De verwachting is dat het aantal banen in deze sector in 2019 met 0,9 procent zal toenemen naar 20.600.

De landbouw, bosbouw visserijsector blijft rond de 300 banen schommelen.

Het aantal banen in het openbaar bestuur neemt in de Drechtsteden naar verwachting met 0,9 procent af van 5.900 naar zo'n 5.800 in 2019.De daling in het aantal WW-uitkeringen in de Drechtsteden zal sterker zijn dan landelijk. Voor deze arbeidsmarktregio wordt ten opzichte van 2018 een afname verwacht van 16 procent in 2019. Hiermee zal het aantal WW-uitkeringen in de Drechtsteden eind 2019 uit komen op 3.700. Landelijk wordt een daling van 12 procent verwacht.