• Robin van Lonkhuijsen

Aantal WW-uitkeringen verder afgenomen

SLIEDRECHT De WW in Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem neemt verder af. In juli 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Rijnmond onder de 30.000 gedaald, naar 29.603. Dit is een afname van 1,7%. In de regio's Drechtsteden en Gorinchem is de WW met 3% en 2,5% gedaald. Vergeleken met een jaar geleden is de daling voor alle drie de regio's veel groter met 15%. De bijlage bevat een uitsplitsing van de WW naar sector en per gemeente. Daling in heel Nederland In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 364.422. Dat is 4,1% van de beroepsbevolking.

Vorige maand waren dat er 372.246. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (-7.824). Een jaar eerder telde Nederland nog 431.642 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WWuitkeringen in Nederland op jaarbasis met 15,6% (-67.220).