• Gemeente Sliedrecht

Aantrekkelijker maken Kerkbuurt van start

SLIEDRECHT Over de gehele Kerkbuurt werden eind vorige week hangende bloembakken ('hanging baskets') opgehangen. Hiermee werd gestart met het aantrekkelijker maken van de Kerkbuurt. De Ondernemersvereniging Kerkbuurt (OVK) en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt.

Eerder stelde de gemeenteraad 60.000 euro beschikbaar voor het aantrekkelijker maken van de Kerkbuurt. Samen met de OVK is besloten om te beginnen met de bloembakken, die aan de lichtmasten worden gehangen. In juli volgen nog 30 verplaatsbare bloembakken die een plek op straat krijgen. Hiermee krijgt de Kerkbuurt een vrolijke en kleurige uitstraling.

Op dit moment overleggen OVK en gemeente over het verder aantrekkelijker maken van het winkelgebied.