• Nationaal Baggermuseum
  • Nationaal Baggermuseum

Afsluitdijkexpo in de kerstvakantie

SLIEDRECHT Nadat de bouw van de Afsluitdijk was afgerond kregen veel mannen die aan dit werk hebben deelgenomen een herdenkingspenning met hun eigen naam. Een prachtig aandenken aan een groot werk dat zo belangrijk is voor de waterveiligheid van Nederland.

De Afsluitdijk krijgt nu een grote renovatie. Opnieuw een groot werk waaraan naast versterking van de dijk ook belangrijke projecten op het gebied van natuur, economie en duurzame energie zijn gekoppeld. In het Nationaal Baggermuseum is nu een wisselexpositie te zien waarin de plannen voor de Afsluitdijk worden toegelicht.

De bezoekers maken een virtual reality reis met een VR bril. Hiermee kan je door de vismigratierivier zwemmen en door een opstelling voor het opwekken van energie uit het langs elkaar stromen van zoet en zout water.

In de kerstvakantie besteedt het Nationaal Baggermuseum extra aandacht aan de jongere bezoekers. Zij kunnen ervaren hoe belangrijk dit waterbouwkundig project is. Zo kan men meedoen aan een kennistest tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Daarna kan een eigen ontwerp gemaakt worden voor een herdenkingspenning. Rijkswaterstaat heeft een grote bijdrage geleverd voor het inrichten van deze tentoonstelling en zal opnieuw een herdenkingspenning uitbrengen als de nieuwe Afsluitdijk wordt opgeleverd. Door mee te doen aan het ontwerpen van de nieuwe herdenkingspenning geef je Rijkswaterstaat ideeën.

Het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht is open van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op www.baggermuseum.nl