Afvalberg wordt recreatieterrein

DORDRECHT De voormalige afvalberging Derde Merwedehaven wordt een recreatieterrein. Het gebied van 55 hectare krijgt twee heuveltoppen, een dal en een slenk. Het college van Dordrecht heeft dit ontwerp onlangs goedgekeurd.

Rond de voet van de heuvels komt beplanting, die aansluit op de directe omgeving. Deze beplanting onttrekt vanuit Sliedrechts perspectief een groot deel van de afvalberging aan het zicht.

De heuveltoppen blijven open wat zorgt voor een vrij vergezicht over de rivier, de omliggende plaatsen en de Biesbosch.

De Merwedeheuvel leent zich straks goed om te wandelen. De paden zijn half verhard. Het terrein wordt vanaf verschillende kanten toegankelijk en goed bereikbaar met de fiets of met de auto. Ook de waterbushalte is vlakbij.

BEBOUWING In de plannen is vooralsnog geen bebouwing opgenomen. Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid voor lichte bebouwing, bijvoorbeeld een horecagelegenheid. Hiervoor is wel een ontheffing of vergunning van de provincie nodig.

De stortactiviteiten op de afvalberging Derde Merwedehaven zijn eind 2012 stopgezet. De eigenaar en exploitant van de afvalberging dichten het terrein de komende jaren af en richten het vervolgens in als recreatieterrein. De oplevering staat gepland voor 1 januari 2023.

Reageren op het ontwerp kan tot en met donderdag 3 december via mail (e.hoff@dordrecht.nl), telefonisch (078-7704837) of schriftelijk (gemeente Dordrecht, t.a.v. Eelco Hoff, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht).