Alternatieven bij wegvallen inkomsten precario

SLIEDRECHT Compenseren binnen de gemeentelijke woonlasten (eventueel door de Onroerende Zaak Belasting te verhogen), bezuinigingen doorvoeren, lokale heffingen en belastingen verhogen, of de OZB al vanaf 2018 of 2019 geleidelijk te verhogen.

Dat zijn volgens het college alternatieven om het wegvallen van de precariobelasting op te vangen. Vanaf 1 juli dit jaar mogen gemeenten geen precario (belasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond) meer heffen. Tot 2022 krijgen de besturen echter de tijd om dit gat op te vangen, mits zij deze belasting in 2015 hebben geheven. Tot dan mogen gemeenten maximaal het tarief dat gold op 10 februari 2016 in rekening brengen, om te voorkomen dat tarieven en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt. Op dat moment kondigde minister Plasterk het wetvoorstel aan. Sliedrecht voldoet aan de voorwaarden. Tot en met 2021 levert deze belasting jaarlijks 745.000 euro op.