Alzheimercafé

SLIEDRECHT André Schoonderbeek, belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland, afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, is maandag 6 november gastspreker in het Alzheimercafé.

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Meestal op oudere leeftijd, maar het komt al voor vanaf 29 jaar. We krijgen er allemaal mee te maken. In de familie, bij vrienden, maar ook op straat of op het werk. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Zodat mensen met dementie en de mensen in hun omgeving zo lang mogelijk van het leven kunnen blijven genieten. Alzheimer Nederland zet in op het dementievriendelijk maken van de samenleving. Wat houdt dat in en wat is er nodig om Sliedrecht dementie vriendelijk te maken?

Wie te maken heeft met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel of parkinson, is samen met mantelzorger(s) van harte welkom op maandag 6 november in het Alzheimercafé. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in het Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. Tijdens deze avond is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Voor meer informatie kan men bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, mevrouw R. de Stigter, tel. 0184-416729 op de dinsdagmiddag of woensdag, of mailen naar r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht