• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Andere regels parkeren werkbussen

SLIEDRECHT Sliedrecht gaat de algemene plaatselijke verordening (apv) voor het parkeren van werkbussen mogelijk aanpassen.

Door André van der Vlerk

Dit naar aanleiding van het relaas van inwoner Arjan van der Leeden die zegt dat hij, maar ook andere zelfstandige aannemers en bedrijven, in de toekomst mogelijk tegen boetes aanlopen omdat hun bussen te groot van formaat zijn. Van der Leeden sprak dinsdagavond hierover de Sliedrechtse gemeenteraad toe tijdens een discussie over de herziening van parkeernormen.

Van der Leeden zet zijn werkbus nu vaak op het brandweerplein bij de Middeldiepstraat. Hij is niet de enige – gemiddeld zetten werklui uit de oude uitbreiding hier elke avond gemiddeld vijf tot zeven bussen. In de oude uitbreiding zijn hiervoor geen parkeermogelijkheden. Van der Leeden zegt te spreken namens meerdere zzp'ers. Zij wijken ook naar andere terreinen uit.

Soms wijken de bussen qua grootte iets af van de toegestane maten. Zo kreeg Van der Leeden te horen dat de imperial op zijn dak een probleem was. Onlangs deelde de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) waarschuwingen uit, waarna de eigenaren van de werkbussen mogelijk bekeuringen te wachten staan.

De boa en de wijkagent stellen voor om de busjes te parkeren buiten de bebouwde kom, aan de overzijde van de A15. Van der Leeden wijst deze optie van de hand, onder meer omdat dit zou leiden tot een groter inbraakrisico. De overlast bij de Middeldiepstraat valt volgens hem mee. De afstand tussen de woningen en de bussen bedraagt twaalf meter en er zou sprake zijn van slechts één klacht. Volgens de boa en de wijkagent komen over dit onderwerp vanuit heel Sliedrecht klachten binnen. Het plein wordt ook gebruikt door brandweerauto's en brandweermannen die hier parkeren om bijvoorbeeld een cursus te volgen.

COULANTE HOUDING Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP/CU) van openbare ruimte wil binnen het college van b en w kijken of er een aanpassing van de apv aan de orde is. Eerst wil hij Van der Leeden uitnodigen om te kijken of er sprake is van een structureel probleem. Gedurende dit overleg krijgt de boa de instructie om eigenaren van werkbussen coulant tegemoet te treden en geen bekeuringen uit te delen.