• Martin Smaling

Asbestgrit ook geleverd in regio Sliedrecht-Gorinchem

REGIO Het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht heeft met asbest vervuild straalgrit de afgelopen jaren geleverd aan onder meer acht bedrijven in de regio Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem.

Het gaat om de bedrijven Autobedrijf AVS, Da-Jo BV, Den Breejen en Zn. Schilderwerken (Sliedrecht), Scheeptimmerbedrijf Da Capo en Zevenmorgen Bagger en Overslag (beide uit Hardinxveld-Giessendam) en Betonrestore, Mercon en Total Corbion PLA uit Gorinchem.

De namen van de bedrijven zijn openbaar gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit nadat er eind 2017 verzoeken waren binnengekomen op grond van de wet openbaarheid bestuur (wob). Onder andere vakbond FNV wilde weten waar het grit is geleverd en/of verwerkt, dit om vast te stellen wie mogelijk aan de risico's zijn blootgesteld. Volgens de inspectie gaat het om asbest uit de allerlaagste risicocategorie.

De bedrijven uit deze regio maken deel uit van een lijst van 140 bedrijven die het straalgrit hebben afgenomen of met het vervuilde straalmiddel hebben gewerkt. Het aantal locaties in Nederland waar met het asbesthoudend grit is gewerkt, ligt door toedoen van tussenhandelaren veel hoger, namelijk op 842. Daarbij zijn in totaal 594 bedrijven betrokken. Dit aantal is meer dan verwacht, maar volgens de inspectie had het aantal makkelijk nog hoger kunnen uitvallen. De totale hoeveelheid asbesthoudend grit dat door de inspectie is opgespoord, komt overeen met cijfers die zijn vrijgegeven door Eurogrit. De inspectie houdt overigens toezicht op de verwijdering van het straalgrit.

Onder andere aannemersbedrijven gebruiken straalgrit om verf, roest of vuil te verwijderen van stalen of betonnen objecten. Eurogrit heeft onderhoudsbedrijven meteen opgeroepen het middel niet meer te gebruiken. Dit deed het bedrijf nadat het de kankerverwekkende asbestvezels in het straalmiddel had ontdekt. Het asbest zou al sinds mei 2015 in het grit zitten. De Inspectie van SZW denkt dat het product afkomstig is uit Oekraïne.