• Koen van Weel

ASVZ en SUN-Drechtsteden sluiten convenant

SLIEDRECHT ASVZ en SUN-Drechtsteden hebben een convenant gesloten dat gericht is op hulpverlening in situaties waarbij cliënten in een financiële noodsituatie terecht zijn gekomen. Het gaat daarbij vooral om de ASVZ-cliënten die op zichzelf wonen.

De Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN Drechtsteden) is een centraal adres voor financiële noodhulp. Uit landelijke cijfers blijkt, dat 5% tot 8% van de huishoudens met een inkomen tot 125% van het minimum in een financiële noodsituatie terechtkomt. Terwijl niet tijdig of niet voldoende een beroep kan worden gedaan op voorzieningen zoals de Participatiewet. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. Dienst-/hulpverleners van organisaties waarmee een convenant is afgesloten kunnen een beroep doen op SUN Drechtsteden. Hulpverleners hoeven zo niet lang te zoeken naar een fonds dat wil helpen. De stichting bestaat sinds 2016 en is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten.

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. Met name voor díe cliënten is nu een convenant met SUN-Drechtsteden gesloten. Daarmee is ASVZ de 17e grote welzijnsorganisatie waarmee SUN-Drechtsteden een samenwerking is aangegaan. Er is nog een flink aantal samenwerkingsverbanden in voorbereiding voor deze jonge organisatie.