• Zo komt de Kerkbuurt-Oost er als het aan B&W ligt nog steeds uit te zien.

    Gemeente Sliedrecht
  • Zo komt de Kerkbuurt-Oost er als het aan B&W ligt nog steeds uit te zien.

    Gemeente Sliedrecht
  • Zo komt de Kerkbuurt-Oost er als het aan B&W ligt nog steeds uit te zien.

    Gemeente Sliedrecht

B en W houdt vast aan verkorte winkelpromenade

SLIEDRECHT 'Meer dynamiek en levendigheid dan nu het geval is.' Daar moeten de maatregelen toe leiden die het gemeentebestuur wil nemen om de Kerkbuurt aantrekkelijker te maken. Wat zij precies voor ogen heeft, zal niet onbekend in de oren klinken. Het college houdt vast aan de weg die zij in 2015 insloeg.

door Erik de Bruin

Een volle publieke tribune was een jaar geleden getuige van een heftig politiek debat over het collegevoorstel om van de Kerkbuurt een kortere winkelstraat te maken. Met name het autotoegankelijk maken van het oostelijke deel, dat dan niet meer tot de wandelpromenade behoort, stuitte op verzet. Bij ondernemers die in dat deel hun zaak hebben, maar ook bij de oppositie, die van mening was dat de gemeente commitment moest zien te bereiken met belanghebbenden, die zich hadden georganiseerd in de nieuw leven ingeblazen ondernemersvereniging. PRO Sliedrecht sloot zich daar vanuit de coalitie bij aan en toverde het compromis uit de hoge hoed om met een visie te komen. Uit het onderzoeksrapport van een extern adviesbureau, dat voor de zomer is gepresenteerd, kwam naar voren dat de gemeente de goede weg was ingeslagen met het verkorten van de promenade. Nu er een nieuw voorstel ligt (vandaag verstuurd naar de verschillende fracties), wekt het dan ook geen verbazing dat de inhoud onveranderd is.

'TE KRAP' Behalve de gemeenteraad kregen ook de al genoemde Ondernemers Vereniging Kerkbuurt (OVK) en de Belangenvereniging Kerkbuurt-Oost (BKO), die begin dit jaar is opgericht, de visie gepresenteerd. Zij hadden aardig wat noten op hun zang (verwoord in een heleboel vragen), wat ook te verwachten viel aangezien ze van mening zijn dat het autotoegankelijk maken van de Kerkbuurt-Oost een sterfhuisconstructie is. Hun voorstel aan het college, verpakt in een eigen plan, was om de Kerkbuurt wel iets in te korten, maar het winkelgebied intact te laten. Met andere woorden: verplaats de poller niet van de kruising met de Oosterbrugstraat naar de Waterkeringweg, maar zet hem halverwege neer, ter hoogte van Medusa en Vermaas. ,,We hebben er met een open mind naar gekeken, maar verkeerstechnisch is het niet mogelijk", aldus wethouder Len van Rekom. ,,Bovendien is de grond niet van ons, maar van de projectontwikkelaar die op de plek waar 't Geveltje stond een appartementencomplex gaat bouwen. Daar zou het verkeer dan omheen moeten om zo via de Gantelweg in de Middeldiepstraat uit te komen. Dat is te krap. Was er een beter alternatief geweest dan hadden we daarvoor gekozen en waren we een andere weg ingeslagen, maar die is er niet en de visie laat zien dat ook het oostelijke deel een kwaliteitsimpuls krijgt."

,,Het was een ingewikkelde belangenafweging", benadrukt de wethouder. ,,We hebben zorgvuldig beoordeeld wat het beste is voor de Kerkbuurt en voor Sliedrecht. Je zou kunnen zeggen niets nieuws onder de zon, maar er is een lang en lastig traject aan voorafgegaan."

'LEF TONEN' ,,Het wordt geen racebaan", zegt hij met klem. ,,Verkeer rijdt stapvoets vanaf de Waterkeringweg van west naar oost en kan de auto voor de winkeldeur parkeren." Dat verhaal heeft hij een jaar geleden regelmatig afgestoken, maar was aan vele dovemansoren besteed. ,,We zijn ten opzichte van toen niet dichter bij elkaar gekomen. Helaas hebben we de onvrede niet weg kunnen nemen. Het is in feite hetzelfde voorstel, ondersteund door een visie waar de raad om vroeg." Het ligt voor de hand dat het wederom pittige beraadslagingen (het stuk wordt waarschijnlijk in november besproken) zullen worden. ,,De Kerkbuurt is al vijftien jaar aan het prutten. Laten we nu eens iets doen en lef tonen", aldus een strijdbare Van Rekom. ,,We zijn ervan overtuigd dat we de juiste belangenafweging hebben gemaakt (elke retailspecialist zal beamen dat een korte, compacte winkelpromenade het beste is; diverse onderzoeken tonen dit ook aan) en dat niemand daaronder te lijden heeft. Integendeel. Ook het oostelijke deel, waar de auto te gast is, wordt dynamischer en levendiger met behulp van meer groen in het straatbeeld, fietsenrekken en zitelementen."

BANKJES Het voorstel om 60.000 euro te investeren in 'het aantrekkelijker en levendiger maken' door middel van banieren, bankjes en bomen blijft ook staan, ook al heeft de gemeente, zo vertelt de wethouder, van de ondernemersvereniging te horen gekregen dat de winkeliers niet bereid zijn het onderhoud te bekostigen. De gemeente draagt hier zorg voor. In het eerste kwartaal van 2017 komt het gemeentebestuur met een voorstel voor een roltrap of rolbaan om zo de Kerkbuurt beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Label:

Kerkbuurt