• Archief BDUmedia

Baggerwerkzaamheden 'Het Plaatje' vandaag van start

SLIEDRECHT Na een lange en gedegen voorbereidingsperiode start maandag 17 juli het baggerwerk voor het nieuwe industrieterrein 'Het Plaatje'. Baggerbedrijf Van Den Herik Sliedrecht voert in nauwe samenwerking met scheepswerf Boer de baggerwerkzaamheden uit. Scheepswerf Boer wordt toekomstig exploitant van het nieuwe industrieterrein.

Alle activiteiten vinden plaats vanaf het water. De omgeving wordt hierdoor zo min mogelijk belast. De baggerwerkzaamheden duren tot december 2017. De baggerspecie wordt afgevoerd naar de grootschalige bergingslocatie Hollands Diep. Met een bakkenzuiger van Baggerbedrijf de Boer (Sliedrecht) wordt het opgeperst.

Tijdens de baggerwerkzaamheden wordt rekening gehouden met milieumaatregelen. Het projectgebied is gedeeltelijk aangemerkt als verdacht gebied op de aanwezigheid van mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (bombardement 8 juli 1940). Om deze reden wordt een deel van de baggerwerkzaamheden onder beveiligde omstandigheden uitgevoerd, conform de daarvoor geldende richtlijnen, en is daarmee de veiligheid gewaarborgd.

Van den Herik Sliedrecht is het oudste baggerbedrijf uit Sliedrecht met meer dan 70 jaar ervaring in de waterbouw. Zij voeren werkzaamheden uit in Nederland en andere landen van Europa op binnen- en buitenwateren. De projecten variëren van dijkversterkingen tot rivieronderhoud, strandsuppleties, havenaanleg etc.