Banengroei in de Drechtsteden, maar niet iedereen profiteert 

SLIEDRECHT De arbeidsmarkt in de Drechtsteden verandert: de werkgelegenheid blijft aantrekken, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en andere - vaak hogere - eisen worden gesteld aan bestaande banen. Vooral in het middensegment dreigen door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Regio in Beeld, waarin UWV de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de Drechtsteden belicht. Centraal staan de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.

UWV verwacht dat het aantal banen van werknemers in de arbeidsmarktregio Drechtsteden tussen 2017-2018 met 1,5% zal toenemen naar 122.000. De meeste nieuwe banen zullen in 2018 ontstaan in de zorg & welzijn (hoewel binnen deze sector wel een aantal branches met krimp te zien zijn). Daarna volgen de overige zakelijke diensten (waaronder de uitzendbranche), de industrie, detailhandel en de bouw.

In 2016 ontstonden in de regio 12.000 vacatures, gemiddeld 1.000 per maand. UWV verwacht dat de vacaturemarkt in 2017 en 2018 blijft groeien.

NIET IEDEREEN PROFITEERT De groei van de werkgelegenheid is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om voor alle groepen een daling te realiseren. Zo neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe en zijn er veel mensen die vanwege een arbeidsbeperking aan de zijlijn staan. Laagopgeleiden, arbeidsbeperkten, 55-plussers en mensen die een beroep uitoefenen waar weinig vraag naar is, beschikken over een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze groepen blijven achter ondanks de aantrekkende economie. UWV heeft voor verschillende beroepen waarin weinig werk te vinden is, overzichten gemaakt van mogelijke overstapberoepen.

TOENEMENDE MISMATCH Tegelijkertijd ondervinden werkgevers voor bepaalde beroepen steeds meer knelpunten bij het invullen van vacatures. Er is dan ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod sluit niet goed op elkaar aan. Deze mismatch wordt vergroot door de snelle technologische ontwikkelingen, waardoor gevraagde vaardigheden niet altijd aansluiten op het aanbod. . Vergrijzing en flexibilisering zorgen er voor dat deze problemen sneller zichtbaar worden.

Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop: ,,Het gaat goed met de economie en dat merken we ook in de Drechtsteden. Er zijn weer volop banen. Tegelijk bevestigen de cijfers van UWV dat niet iedereen profiteert van de aantrekkende werkgelegenheid. We moeten ons blijven inzetten voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Tegelijk willen we de bedrijven die hun vacatures maar moeilijk vervuld krijgen, graag in onze regio houden. Samen met onderwijs en werkgevers zorgen we er daarom voor dat het mbo-onderwijs beter aansluit op de vraag uit de markt en dat er meer hoger onderwijs in de regio komt. Ook kijken we hoe we mensen uit sectoren waar het minder gaat, succesvol kunnen inzetten in sectoren die groeien. Tot slot is het belangrijk dat mensen ook zelf verantwoordelijkheid nemen: zorg dat je een opleiding kiest met perspectief op werk en dat je jezelf blijft ontwikkelen, zodat je fit blijft voor de snel veranderende arbeidsmarkt."