• Archief BDUmedia

Belangen rouwcentrum ver uit elkaar

SLIEDRECHT Ondanks dat 41 personen, bedrijven en organisaties hun bezwaar maakten, lijkt het nieuwe rouwcentrum aan Valkweg 8 er toch te komen.

door Simon Fousert

Tegenstanders beramen zich op eventuele vervolgstappen. Orchis Uitvaartzorg is blij dat het college van b en w toestemming gaf voor de bouw van het rouwcentrum dat er volgend jaar moet staan.

Dat is echter ook het enige wat Thea de Jong, eigenaar van Orchis, over de kwestie kwijt wil. Ze wil desgevraagd niet ingaan op de weerstand die de aanvraag van de bouwvergunning bij velen in de wijk opriep. John Vermeulen, eigenaar van Fitness & Beauty Palace aan Valkweg 6, was één degenen die zijn bezwaren op papier zette. Hij verwijt de gemeente en ondernemer een gebrek aan communicatie. In zijn zaak laat Vermeulen zien waarop blijkt dat het rouwcentrum pal naast zijn sportschool wordt gebouwd en ruim 800 vierkante meter in beslag neemt. Hij begrijpt dat er ook in Sliedrecht begrafenissen zijn en behoefte is aan een rouwcentrum. Maar op deze plek, met scholen in de buurt, dat lijkt hem echter geen geschikte plek. Om nog maar te zwijgen over de parkeerdruk die hij straks ziet toenemen.

,,De gemeente berekent dat in het gebouw plek is voor 170 en dat 28 parkeerplekken voldoende zijn", zegt Vermeulen. ,,Dat lijkt me krap, ook als je nog plekken voor het personeel moet vrijhouden." Ook denk hij niet dat het blijft bij drie uitvaarten in de week. ,,Dat is maar een gemiddelde. Je hebt ook nog de condoleance-avonden." Al met al is omzetverlies de achterliggende angst. Vermeulen: ,,Als mensen hier vanwege een begrafenisstoet constant vaststaan, is dat inderdaad wel de angst die je hebt." Maar het meest steekt hem het gebrek aan communicatie, van zowel de gemeente als Orchis Uitvaartzorg. ,,Ik heb niks gehoord. Alleen het besluit van de vergunning door de gemeente kreeg ik vrijdag in de bus." Hij vindt het jammer dat ook Orchis geen contact opnam nadat bleek dat er zoveel verzet was. ,,Dan hadden we het er over kunnen hebben, kon ik vragen stellen en zij een en ander uitleggen en hadden we afspraken kunnen maken." Marianne Bor, directeur van OBS de Wilgen, even verderop in de straat, kreeg De Jong voor een gesprek wel over de vloer. ,,Ik blijf van mening dat een rouwcentrum in deze wijk niet op zijn plek is. We hebben ook veel kinderen met ervaringen uit oorlogsgebied. Zij worden dan constant opnieuw met de dood geconfronteerd." Maar de dood hoort toch ook bij het leven? ,,Het verlies van een opa of oma hoort er inderdaad bij. Dit is heel wat anders dan familie of vrienden", vindt Bor. Volgens de directeur kwamen zij en De Jong in het gesprek niet nader tot elkaar. ,,Zij zag de bezwaren niet zo en bekijkt vanuit het oogpunt van een ondernemer. Ik vanuit de kinderen. Die werelden verschillen nogal."

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het zich goed kan voorstellen het niet de ideale locatie is. ,,Toch hebben we moeten besluiten om de vergunning te verlenen. De wet -en regelgeving biedt onvoldoende ruimte om deze vergunning tegen te houden." Het college concludeert dat een rouwcentrum binnen het geldende bestemmingsplan 'maatschappelijk domein' past. Verder vindt de gemeente niet dat de verkeersveiligheid afneemt en voorziet het college door het toevoegen van een aantal plaatsen geen parkeerproblemen. Desgevraagd vindt de gemeente de communicatie met de 'bezwaarmakers' voldoende. ,,De ingediende zienswijzen waren duidelijk en behoeften geen verdere toelichting", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,In een brief is aangegeven begrip te hebben voor de opstelling, maar in de bezwaren zijn geen steekhoudende redenen gezien om de vergunning te weigeren."