Bereikbaarheid station en ziekenhuis moet beter

SLIEDRECHT De bereikbaarheid van het (centraal) station en het ziekenhuis moet beter. Uit een inventarisatie van tips en klachten onder de Sliedrechtse bevolking, uitgevoerd door de fractie van SGP-ChristenUnie, blijken dit de twee meestgenoemde verbeterpunten. Ook De Reling, het gemeentekantoor en de waterbushalte zijn niet goed bereikbaar, blijkt hier uit.

Een ander punt van aandacht is het verkeer van grote bussen over Kerkbuurt-West, vanaf de Geulstraat tot de Kerkstraat. Dat wordt als hinderlijk en gevaarlijk ervaren omdat de dijk te smal is, mede door de vele geparkeerde auto's daar. Dit knelpunt werd ingebracht door de politieke partijen PRO Sliedrecht, CDA en SGP-CU. Zij opperen de bushalte bij Waerthove te verplaatsen naar de achterzijde van het verpleeghuis en de bereikbaarheid van zowel Waerthove als het ziekenhuis te verbeteren met de inzet van de Sjuttel- en buurtbussen.

De fractie van de SGP-ChristenUnie deed in maart een oproep verbeterpunten aan te dragen voor het openbaar vervoer in Sliedrecht en de regio. Inwoners, instanties en ondernemers konden hun tips mailen naar de fractie. Op basis van deze input schreef de fractie een notitie, die naar wethouder Hans Tanis is verstuurd.

De provincie Zuid-Holland moet binnenkort een keuze maken welk bedrijf de bus- en treinverbinding vanaf 2019 mag gaan verzorgen. Het huidige contract met Arriva loopt eind 2018 af. Het Drechtstedenbestuur wordt bij deze keuze nauw betrokken. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Tanis vertegenwoordigt Sliedrecht op dit punt in de regio Drechtsteden.