Beslissing over rotonde Staatsliedenbuurt uitgesteld

SLIEDRECHT Het is nog niet zeker of de gemeente een rotonde gaat aanleggen op de kruising Thorbeckelaan/De Savornin Lohmanlaan. In de raadsvergadering van 8 december 2014 beloofde portefeuillehouder Theo den Braanker dat de beslissing vóór 1 april dit jaar genomen zou worden. Inmiddels is deze besluitvorming uitgesteld naar juni.

In de genoemde vergadering nam de raad de startnotitie Staatsliedenbuurt aan waardoor de bewoners in de wijk meer duidelijkheid kregen over de renovatie en nieuwbouwplannen van hun woningen. De bewoners van het blok van tien woningen aan de Thorbeckelaan, hoek Savornin Lohmanlaan kregen deze duidelijkheid toen niet. Dat hangt immers af van de rotonde. Als die er komt worden de tien woningen gesloopt, kont die er niet dan wordt het blok gerenoveerd.

Woningbouwvereniging Tablis Wonen heeft de bewoners middels een brief geïnformeerd over de vertraging. ,,Tot onze spijt wordt uw geduld opnieuw op de proef gesteld. Tablis Wonen beseft dat daarmee de onzekerheid voor u voortduurt. Onze excuses daarvoor", schrijft Tablis.

De gemeente heeft Tablis laten weten dat de keuze voor een rotonde opgenomen is in een veel groter investeringspakket voor het Sliedrechtse wegennet. Niet alle onderdelen van dit pakket zouden op dit moment voldoende in beeld zijn om een besluit te kunnen nemen.

In een reactie aan Het Kompas zegt Den Braanker: ,,De intentie is nog steeds dat de rotonde er komt. Er is alleen wel een formeel raadsbesluit voor nodig om dit mogelijk te maken. Dat is helaas niet gehaald vóór 1 april."