'Beter om dit in de praktijk te bekijken'

SLIEDRECHT Pijnpunten en vraagtekens. Daar spraken PRO Sliedrecht en de VVD dinsdagavond over toen het voorstel werd behandeld over de sluitingstijden van de horeca. Wat zijn de effecten van verruiming of beperking? Op verzoek van het CDA en de SGP-ChristenUnie, die in september een motie indienden, wordt dit eindelijk onderzocht.

door Erik de Bruin

Beide partijen waren ontstemd over het feit dat de afhandeling zo lang heeft geduurd. Burgemeester Bram van Hemmen trok het boetekleed aan en ging vervolgens in op de kritische vragen van enkele andere fracties, die in september boos waren omdat zij vrije sluitingstijden gezien de eerdere beraadslagingen over de deregulering van de APV als een voldongen feit zagen. Van boosheid was ditmaal geen sprake, wel werd door zowel Mark Verheul van PRO Sliedrecht als Sjors van Wijngaarden van de VVD aangehaald dat het in hun ogen beter zou zijn om dit in de praktijk te bekijken. Met andere woorden: om het uit te proberen.

De gemeente kiest  voor een online enquête en (straat)interviews. Bij een respons van minimaal vijfhonderd belanghebbenden wordt het onderzoeksresultaat, dat in juni bekend wordt, als representatief gezien. Omwonenden worden voornamelijk naar overlast gevraagd, de hulpdiensten naar gezondheid, openbare orde en veiligheid. ,,Hoe zit het met de economische gevolgen? Wordt daar niet naar gevraagd?", vroeg Verheul. ,,'Wat betekent dit voor u?' Die vraag stellen we aan de horeca-ondernemers", antwoordde Van Hemmen, die erkende dat het onderzoek suggestieve elementen bevat. ,,Maar die zullen ook voldoende zichtbaar zijn. Waar hem om gaat is dat we info leveren om vlak voor de zomer het debat te kunnen voeren. We maken in het rapport duidelijk waar de informatie vandaan komt." Vooral de VVD heeft moeite met de Stichting Alcohol Preventie als één van de onderzoekspartners. ,,Zij stelt zich ten doel de sluitingstijden terug te dringen en is dus niet neutraal. Waarom niet een onafhankelijk instituut als het Trimbos?", aldus Van Wijngaarden. Verheul droeg bierbrouwer InBev en Koninklijke Horeca Nederland aan en stelde voor het uitgaanspubliek te bevragen. De burgemeester zei dat gezien de kennelijke staat waar mensen zich dan in kunnen bevinden geen goed idee te vinden.