• Gemeente Sliedrecht

Bewoners Prickwaert willen zebrapad terug

SLIEDRECHT Bewoners van de Prickwaert konden vorige week hun aan -en opmerking uiten over de aanpassingen aan hun wijk.

door Simon Fousert

Een kleine twintig personen woonachtig aan de zuidzijde van de wijk ging in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente die de wijkronde woensdag- en donderdagmiddag organiseerden. Verschillende bewoners uiten hun ongenoegen tegenover al eerder over met name de communicatie van de werkzaamheden in de wijk die de afgelopen maanden zijn gedaan. Dat ongenoegen bereikte ook de gemeente waardoor de rondes door de wijk op poten werden gezet. Een heikel punt waar iedereen het over eens was betreft de oversteekplaats tussen twee delen van de wijk (zie foto). Dat ligt op zo'n vijftig meter vanaf de ingang (vanaf de Deltalaan) van de wijk.

Bewoners zien en ervaren het als een gevaarlijk punt. Van beide kanten fietsen kinderen nu met behoorlijke vaart over en dat terwijl automobilisten door het verdwijnen van het zebrapad niet meer gedwongen worden om te stoppen. Zeker nu de scholen weer beginnen is dit een veelgebruikt punt.

De buurt pleitte daarom voor de terugkeer van het zebrapad zodat automobilisten beter zullen opletten. Hoewel dit punt een 30-kilometerzone betreft, is dit volgens de regels niet nodig. De gemeentevertegenwoordigers begrepen de zorgen echter wel en beloofden te kijken naar de mogelijkheden om een zebrapad aan te leggen.