• Archief BDUmedia

Bieb wordt plein voor ontmoeting, kennis en beleving

SLIEDRECHT Het college stelt de gemeenteraad voor de bibliotheek om te vormen tot een 'Plein voor Ontmoeting, Kennis en Beleving'. Op Het Plein vinden zes dagen per week activiteiten plaats voor alle Sliedrechters, van jong tot oud. De raad vergadert dinsdag 13 september over het voorstel.

Het idee is dat inwoners niet meer alleen naar de bieb (straks Het Plein) gaan voor het lezen en lenen van een boek of krant, maar ook voor hulp bij belastingaangifte, voor ontmoeting en voor culturele en educatieve activiteiten, zoals lezingen en workshops. ,,De bibliotheek moet een centrale plek in het dorp worden die functies en mensen samenbrengt zodat ze elkaar ontmoeten, kunnen leren en beleven", schrijft het college in het voorstel. Ook commerciële partijen worden benaderd een bijdrage te leveren.

De nieuwe visie is opgesteld door de gemeente en Bibliotheek aan Zet. Ook andere partners, zoals Stichting Welzijn Sliedrecht (SWS), hebben hun inbreng gehad. Vooruitlopend op het besluit van de raad zijn Bibliotheek aan Zet en SWS nu bezig bestaande activiteiten naar de bibliotheek te verplaatsen en nieuwe activiteiten samen te ontwikkelen. ,,Maar SWS is niet de enige betrokken partij. We kijken uitdrukkelijk ook naar private organisaties en initiatieven om een bijdrage te leveren aan Het Plein", benadrukt de gemeente.

Het aantal uren dat de bibliotheek open is (nu 26 uur per week) worden in 2018 bijna verdubbeld naar 50 uur. Bibliotheek aan Zet levert de personele inzet om de huidige bibliotheek om te vormen tot Het Plein voor Beleving, Kennis en Ontmoeting. Hiertoe stelt het college voor een eenmalige subsidie te verlenen om deze extra inzet mogelijk te maken. De kosten van activiteiten op het Plein worden laag gehouden.