Bijbeldag in de voorjaarsvakantie

SLIEDRECHT In de voorjaarsvakantie, op woensdag 25 februari, houdt de Hervormde Gemeente te Sliedrecht de jaarlijkse Bijbeldag. De Bijbeldag wordt gehouden voor alle kinderen die op de basisschool zitten en voor tieners tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs.

De KinderBijbelDag is voor groep 1 tot en met 6 van het basisonderwijs en wordt gehouden in de Maranathakerk, Lijsterweg 2. Zij starten 's morgens om 9.30 uur. Het thema is 'Dapper', dit wordt meegenomen in de vertelling, gesprekjes, sketch, knutselen en lekker veel zingen. 's Middags begint het programma om 13.45 uur en wordt gevuld met spellen, speuren en zingen. Voor alle dappere kinderen of zij die juist niet zo goed durven.

De TienerBijbelDag is voor groep 7 tot en met klas 3 en wordt gehouden in 'De Handpalm', Merwestraat 13. In 'De Handpalm' is het thema 'Genade!'. De jongeren van groep 7 en 8 komen bij elkaar van 10.00 -1 7.30 uur. De jongeren uit klas 1 tot en met 3 zijn welkom van woensdag 13.15 uur tot en met donderdag 7.30 uur. Zij moeten wel fiets en slaapspullen meenemen. Onderdelen van de TienerBijbelDag zijn Bijbelverhaal, opdrachtenspel, samen eten, film kijken en samen slapen.

Toegang tot de programma's is gratis. Voor meer informatie en opgave voor het slapen tijdens de TienerBijbelDag: www.EchtBelangrijk.nl.