• Kids for cars

    Richard van Hoek Fotografie

Blije kinderen en mooie auto's op Kerkbuurt

SLIEDRECHT Op de Kerkbuurt vond zaterdagmiddag het evenement Kids and Cars plaats. Een stoet mooie auto's voerde door de Alblasserwaard en elke auto vervoerde een kind dat het moeilijk heeft als passagier. Ook de Sliedrechtse Kerkbuurt werd met een bezoekje vereerd.