Bloedproef-balletje gaat rollen

SLIEDRECHT Tetrafluoretheen, afgekort TFE: het zou zomaar eens kunnen dat deze chemische stof, gebruikt bij de fabricage van teflon, ook vele tongen losmaakt en de netelige positie waar DuPont en Chemours zich al in bevinden, verergert. Dinsdagavond werd de Sliedrechtse gemeenteraad door wethouder Hanny Visser geïnformeerd over het door de provincie verspreide nieuws dat TFE op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen is geplaatst. ,,Gaan we daar dan ook op controleren?", vroeg Anton van Rees (PvdA) toen later tijdens de vergadering de uitvoering van de begin november aangenomen bloedproefmotie ter sprake kwam.

door Erik de Bruin

Daar wordt dinsdagavond 14 februari een klap op gegeven. Een dag later start de uitvoering, die tot 15 april duurt. In dit tijdsbestek van twee maanden kunnen alle mensen die tussen 1970 en 2012 in het Sliedrechtse contourengebied woonden deelnemen aan een bloedtest van het Result Laboratorium. Zij voerde deze test al uit in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en is bereid gevonden dit ook in Sliedrecht te doen. Uiteraard gaat het niet over TFE, maar over het niet meer gebruikte PFOA, waar het afgelopen jaar zoveel om was te doen. Het RIVM heeft in het najaar al een bloedonderzoek uitgevoerd. Het betrof een aselecte steekproef, de deelnemers waren willekeurig uitgekozen. In april worden de resultaten verwacht. Een 'algemene' bloedproef wordt ontraden door het onderzoeksinstituut. Om tegemoet te komen aan de twijfel bij de tegenstemmers (lees: de SGP-ChristenUnie en de VVD) heeft het college, zo legde de wethouder uit, besloten de argumentatie van het RIVM ('het zegt niets over het verleden, er is geen verband te leggen met mogelijke gezondheidseffecten en er is geen behandeling mogelijk') op te nemen in de kernboodschap. CDA-raadslid Rens den Besten vroeg zich af hoe je het nieuws over de bloedproef het beste verspreidt. ,,Hoe bereik je mensen die lang geleden zijn verhuisd? Zowel het gemeentebestuur als de raad zullen hier de komende twee weken een ei over leggen. Adverteren in of een persbericht versturen naar media met een regionaal en/of landelijk bereik werden al geopperd.

REKENING Peter de Borst van PRO Sliedrecht benadrukte dat alle betrokkenen van deze gratis test gebruik moeten kunnen maken en niet alleen personen met een kleine beurs voor wie de 82 euro per bloedafname een belemmering zijn. De kosten worden geraamd op maximaal 375.000 euro. De gemeente zal het zelf moeten ophoesten. ,,DuPont en Chemours werken niet mee. Het is reëel dat de vordering oninbaar is", herhaalde Visser wat de raad al wist en waarover De Borst had opgemerkt dat dit veelzeggend is voor beide chemieconcerns. ,,We sturen de rekening wel door en blijven het gesprek aangaan", aldus de wethouder. ,,Als ze blijven volharden in 'nee'spreek dan in elk geval je afkeuring uit en laat dan de provincie maar opdraaien voor de kosten", kreeg ze mee van Van Rees, die over TFE opmerkte dat hij zich liet leiden door de waan van de dag. ,,Daar nu al op controleren, zal natuurlijk niet zomaar gaan, maar ik kan me zo voorstellen dat hetzelfde balletje gaat rollen als bij PFOA."