• Er wordt hard gewerkt achter het Sliedrechts Museum.

    Niels Groffen

Bodemsanering achtermuseum zorgt voor onbegrip

SLIEDRECHT De grond achter het Sliedrechts Museum heeft ruim vier maanden onafgedekt gelegen. Afgelopen woensdag 9 mei kwam hier verandering in en werd een bodemsanering uitgevoerd.

door Romy den Otter

Een van de omwonenden die in de nabijgelegen Van Goghstraat woont, Rook Kamsteeg, merkte op dat er weer activiteiten plaatsvonden op het terrein achter het museum. Op de plek, die afgezet was met hekken, waren werklui in blauwe pakken bezig. De aandacht waarmee de grond door hen werd behandeld, zorgde voor verbazing bij de omwonenden. ,,In de afgelopen maanden heeft de grond achter het museum daar open en bloot gelegen, waardoor deze onderhevig was aan weersinvloeden. Er waaide zodoende weleens grond op onze balkons. Dit is natuurlijk vervelend, maar wij begrijpen dat je nu eenmaal wat overlast hebt van zo'n uitbouw. Dat nu blijkt dat deze grond zwaar verontreinigd is, vinden wij wel vreemd. Vooral omdat wij hierover niet zijn ingelicht", vertelt Rook Kamsteeg.

Dat er een sanering plaatsvindt, is niet heel bijzonder. Dat de grond verontreinigd is, is eveneens niet erg schokkend. ,,In iedere stad kom je wel zware metalen in de grond tegen. De grond die hier ligt mag nu nog niet van het terrein af, door al het gedoe rondom DuPont", vertelt één van de mannen die achter het museum aan het werk is. ,,Ik ben ook gewoon ingehuurd door een bouwbedrijf. Het realiseren van deze uitbouw gaat over heel veel schijven heen. Dat de grond hier sinds januari heeft blootgelegen is slordig van de aannemer. Maar wat wij nu aan het doen zijn, staat los van wat er eerder is gebeurd. Er wordt nu ook archeologisch onderzoek uitgevoerd, dus er wordt op toegezien dat er voorzichtig met de grond wordt omgegaan. Eventuele archeologische vondsten mogen natuurlijk niet worden beschadigd."

De plannen voor de uitbouw van het museum vorderen gestaag. De omwonenden hadden na het bekendmaken van de plannen voor de uitbouw bezwaar aangetekend. Dit omdat het nieuwe gebouw een deel van de bezonning en het uitzicht zou blokkeren. ,,Nu speelt dit bezwaar bij deze situatie geen rol. Wij vinden het vooral jammer dat de Vereniging van Eigenaren over deze bodemsanering niet is ingelicht. Dat is volgens ons niet zo fatsoenlijk", aldus Rook Kamsteeg.

GEMEENTE Hans Scholten reageert namens de Gemeente Sliedrecht: ,,Er is door het Sliedrechts Museum een tijdje terug een vergunning voor de uitbouw aangevraagd. De omwonenden hebben bezwaar aangetekend, maar het bouwplan van het museum is uiteindelijk goedgekeurd. De grond die nu achter het museum ligt, gaat niet van de ene locatie naar de andere, maar blijft gewoon op het terrein. Er zal schone grond bovenop komen. Het bouwplan is niet van de Gemeente, maar van het Museum, dus zij zouden eventueel de omwonenden in kunnen lichten. Zij zijn dat echter niet verplicht. Onze gemeentelijk toezichthouder houdt vinger aan de pols en heeft tot op heden geen onrechtmatigheden geconstateerd."