• Archief BDUmedia

Bootjeshelling van de baan

SLIEDRECHT Er kan een dikke streep door de plannen voor een bootjeshelling in Sliedrecht. Het college van b en w heeft besloten om een punt te zetten achter de slepende voorbereidingen. Richting de raad gaan b en w door het stof.

door André van der Vlerk

Partijen die betrokken zijn bij de komst van de bootjeshelling aan de Schuttevaerkade nabij de jachthaven zijn het niet met elkaar eens geworden. De gemeente voerde gesprekken hierover met de Watersportvereniging (WSV), binnenvaart-brancheorganisatie Schuttevaer en de firma's Snel en Van Vliet.

De Watersportvereniging vreesde een reductie van het aantal ligsteigers als gevolg van de komst van een bootjeshelling. De bedrijven Snel en Van Vliet waren bang dat hun bedrijfsvoering in het gedrang zou komen als er minder ruimte zou komen tussen de kade en de steigers. Schuttevaer keerde zich tegen het alternatief om de bootjeshelling aan de andere zijde van de autosteiger te plaatsen, omdat de beroepsvaart hiervan hinder zou ondervinden.

Voor de zomer was duidelijk dat er geen consensus mogelijk was, ondanks de volgens de gemeente 'constructieve houding' tijdens de gesprekken. In 2017 en 2018 hadden omwonenden tijdens twee informatiebijeenkomsten al hun zorgen kenbaar gemaakt over mogelijke parkeeroverlast. Partijen in het overleg zeiden daarnaast dat door de drukte de algemene veiligheid in het geding was.


Het college van b en w trekt het boetekleed aan richting de raad en rept van een 'pijnlijk leermoment'. Met het oog op lange levertijden, en ervan uitgaand dat de bootjeshelling er zou komen en de gemeenteraad groen licht zou geven voor een krediet, werd in 2016 het stalen frame aangeschaft. De raad werd hierbij niet betrokken. ,,De gehanteerde werkwijze was niet juist en de situatie is destijds verkeerd ingeschat. U bent niet altijd tijdig geïnformeerd geweest en er is geen ordentelijk raadsvoorstel met een kredietaanvraag aan u voorgelegd. Wij begrijpen dat dit een bittere pil is voor u als raad."

Verder vinden b en w het jammer dat Sliedrechtse booteigenaren naar omliggende plaatsen moeten uitwijken om hun vaartuig in de Beneden Merwede te water te laten. In het Baggerdorp wordt als sinds 2002 gesproken over een bootjeshelling.


VERGADERING De gemeenteraad vergadert volgende week over de kwestie. De plannenmakerij heeft intussen ruim 70.000 euro gekost. Dit bedrag wordt van de begroting afgeschreven.