• Facebook PRO Sliedrecht

Brede steun voor fitnessparcours

SLIEDRECHT De voltallige gemeenteraad stelt voor langs de Tiendweg, zowel in oostelijke als in westelijke richting, een fitnessparcours aan te leggen. Onder het viaduct aan de Stationsweg moeten, naast de skatebaan, fitnesstoestellen komen. Het parcours zou in 2017 gerealiseerd kunnen worden.

Met deze sportvoorzieningen hoopt de raad dat bewoners meer gaan bewegen en tegelijk meer met elkaar in contact komen. ,,Als de sporttoestellen gecombineerd worden met andere sport- en spelvoorzieningen ontstaan er multifunctionele ontmoetingsplekken waar alle generaties terecht kunnen voor sport en bewegen", zo omschrijft het raadsvoorstel, dat is opgesteld op initiatief van PRO Sliedrecht en is ondertekend door alle fracties.

De plekken worden vrij toegankelijk (zonder hekwerk). ,,Sporten en bewegen moet voor iedere inwoner mogelijk zijn. De financiële situatie mag daarbij geen beperking zijn." Het voorstel pleit verder voor voldoende verlichting, vuilnisbakken, bankjes, waterpunten en voor het gebruik van duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen.

Voorafgaand aan het voorstel is onderzoek gedaan naar de behoefte aan een fitnessparcours in Sliedrecht. Van de respondenten gaf 82 procent aan gebruik te willen maken van het parcours. Nog 8 procent gaf aan het een leuk initiatief te vinden, maar er zelf geen gebruik van te gaan maken. ,,Bij de uitvoering zullen toekomstige gebruikers betrokken worden, waardoor het uiteindelijke

ontwerp ook voldoet aan de behoeftes van de gebruikers", lichten de indieners van het voorstel toe.

De kosten worden geraamd op 25.000 euro. Daarbij wil de raad de mogelijkheid voor sponsoring meenemen, bijvoorbeeld door toesteladoptie. ,,Het fitnessparcours kan dan wellicht voor een lager bedrag worden gerealiseerd of juist uitgebreid worden."

Het college heeft in een reactie al te kennen gegeven het voorstel ,,toe te juichen". Alleen over het laatste punt, de eventuele sponsoring, leven er vragen bij de wethouders. ,,Hoe gaan we om met sponsors die een tegenprestatie vragen? Hoe mag deze tegenprestatie geuit worden? Welke sponsors zijn toegestaan? Moet een sponsor uit Sliedrecht komen?"

Deze en eventuele andere vragen komen dinsdag 25 oktober aan de orde in de raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel.