• Plaatje uit het RIVM-rapport. De binnenste schil (het donkerst gekleurd) is de mogelijke gevarenzone.

Brief over start bloedonderzoek PFOA

SLIEDRECHT 1651 adressen in Sliedrecht krijgen vandaag een brief bezorgd met informatie over de start van het steekproefonderzoek PFOA. Het gaat om adressen van woningen en bedrijven dichtbij de fabriek ('binnenste contour') en iets verder weg van de fabriek ('buitenste contour'). Eind maart hebben deze adressen ook een informatiebrief ontvangen.

In dit gebied worden aselect (dus volledig willekeurig) woningen geselecteerd die een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het bloedonderzoek. De GGD Zuid-Holland Zuid verspreidt volgende week deze oproep per brief onder (in totaal) 450 omwonenden in de omgeving van Chemours. Het gaat om bewoners van Sliedrecht, Dordrecht (Staart-Oost) en Papendrecht-Oost.

Medewerkers van bedrijven zijn geen onderdeel van het onderzoek.

Daarnaast wordt een controlegroep van 150 mensen uitgenodigd die niet in het gebied wonen en niet aan PFOA zijn blootgesteld.

Bewoners in de directe omgeving van Chemours (voormalig DuPont) zijn mogelijk langdurig blootgesteld aan de stof PFOA (perfluoroctaanzuur). DuPont/Chemours heeft PFOA tussen 1970 en 2012 gebruikt bij de fabricage van teflon. De stof is uitgestoten naar de lucht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aanbevolen om een bloedonderzoek uit te voeren bij omwonenden. Het doel van dit onderzoek is om te controleren of de waarden van PFOA in het bloed van omwonenden op dit moment onder de (veilige) gezondheidskundige waarde liggen, zoals het RIVM in een eerdere onderzoek heeft berekend.