• Archief BDUmedia

Buurten kiezen ontwerpen speel- en sportplekken

SLIEDRECHT Voor de speel-, sport en ontmoetingsplekken in een aantal buurten in Sliedrecht zijn ontwerpen gemaakt waarop buurtbewoners -jong en oud- kunnen gaan stemmen. De ontwerpen met de meeste stemmen worden volgend jaar door de gemeente gerealiseerd. Bewoners in de buurten Winklerplein (Zuid en Noord), Vogelbuurt-Noord, Buitenuitbreiding Oost en Middenveer hebben hiervoor van de gemeente zogenaamde stempassen in de brievenbus gekregen, als uitnodiging om hun keus kenbaar te maken tijdens twee feestelijke stemmiddagen op woensdag 26 oktober en 2 november.

Op woensdagmiddag 26 oktober tussen 14.30 en 16.30 uur kunnen buurtbewoners van Buitenuitbreiding Oost op het Burg. Drijberplein hun keuze kenbaar maken voor de speel-, sport- en ontmoetingsplekken C.M. van Reesstraat, Burg. Ypeijstraat, Middeldiepstraat, Burg. Drijberplein en Albrechtplein. Ook bewoners van buurt de Middenveer kunnen hun keuze kenbaar maken voor de speel-, sport- en ontmoetingsplekken aan de P.A. de Genestetstraat, Middenveer 30, Middenveer 52, Middenveer 142, Trapveld Middenveer, Boslaan/Middenveer en De Wiel.

Op woensdagmiddag 2 november tussen 14.30 en 16.30 uur kunnen buurtbewoners van Winklerplein op de locatie Hobbemastraat en skatebaan Burg. Feitsmapark hun keuze kenbaar maken voor de speel-, sport- en ontmoetingsplekken aan de Vermeerstraat 2 t/m 6, Vermeerstraat 63, Jan Steenstraat, Hobbemastraat trapveld, Hobbemastraat 11 t/m 42 en Burg. Feitsmapark skatebaan. En buurtbewoners van Vogelbuurt-Noord kunnen aan de Valkhof hun keuze kenbaar maken voor de speel-, sport- en ontmoetingsplekken Sperwerstraat, Havikstraat, Valkhof en De Horst.

Op alle locaties zijn er die middag leuke activiteiten en spelletjes te doen. Iedere bewoner mag de ontwerpen kiezen in zijn/haar eigen buurt. Kinderen tot en met 12 jaar hebben een dubbele stem en de overige buurtbewoners een enkele.

STEMMEN PER E-MAIL Vanaf de presentaties op 26 oktober en 2 november staan de ontwerpen op de website van de gemeente. Met een berichtje aan speelplekken@sliedrecht.nl kan iedere bewoner uit de betreffende buurt één keer stemmen. Dit kan vanaf de presentatie tot twee weken erna. De gekozen ontwerpen zijn bepalend voor de verdere uitwerking. Vragen, opmerkingen en suggesties worden beoordeeld. Na een periode van voorbereidingen volgt de grote aanpak in het voorjaar. Zodra het lekker weer wordt om buiten te spelen, te sporten en te ontmoeten, zijn we klaar.

UITVOERINGSBELEID Winklerplein (Zuid en Noord), Vogelbuurt-Noord, Buitenuitbreiding Oost en Middenveer zijn de eerste buurten die de gemeente gaat aanpakken zoals beschreven in het uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte in Sliedrecht. Fasegewijs worden 105 sport- en speelplekken samengevoegd tot 66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen. Dit gebeurt in vijf jaar.