• De wijkverdeling van de WhatsApp-groepen.

    Mobiel Alarm Sliedrecht

Buurttoezicht wordt Mobiel Alarm

SLIEDRECHT De surveillance-activiteiten van Buurttoezicht Sliedrecht-Oost zijn opgegaan in Buurttoezicht Sliedrecht. De WhatsApp-groepen gaan verder als 'Mobiel Alarm Sliedrecht'. Dit bericht werd afgelopen februari door coördinator Arjan Gelderman van Mobiel Alarm Sliedrecht bekend gemaakt

door Kelly Petrie

De verandering van Buurttoezicht-Sliedrecht-West/Centrum naar Buurttoezicht Sliedrecht, is mede omdat de toezichthouders nu in heel Sliedrecht lopen of fietsen.

,,De WhatsApp-groepen van 'Mobiel Alarm Sliedrecht' geven buurtbewoners de kans zelf betrokken te zijn bij de veiligheid in de buurt. Iets wat ons allemaal aangaat. Verdachte situaties en personen worden op deze wijze eerder opgemerkt en het helpt de politie bij haar opsporingstaak." Burgernet wordt vaak pas na een misdrijf ingezet terwijl WhatsApp een misdrijf kan voorkomen door al bij de verdachte situatie buurtbewoners alert te maken. Gelderman vervolgt: ,,Het gaat hier dus puur om preventie. Hoe meer buurtbewoners alert worden gemaakt des te kleiner de kans op diefstal en inbraak en hoe groter de kans dat de verdachte kan worden aangehouden.

,,De WhatsApp-groepen hebben allemaal een beheerder. Hij/zij bepaalt of het een juist geplaatst bericht is en of het nog verder verspreid moet worden. Denk hierbij naar de andere wijkgroepen en/of buurttoezicht. Een verdachte activiteit is iets wat je bij de politie zou melden. Wat ik hiermee bedoel: een vermiste kat is vervelend, maar daarvoor is mobiel alarm niet opgericht. Een verdachte situatie moet je natuurlijk altijd eerst bij de politie melden. Het is niet de bedoeling dat als je getuige bent van een inbraak hier alleen melding van maakt bij ons. Wij zijn geen vervanging, maar een aanvulling."

Gelderman vertelt over de successen: ,,De laatste keer dat het zeer effectief is ingezet was bij een deur-aan-deur verkoper die argwaan opwekte van een buurtbewoner. Doordat andere buurtbewoners alert waren gemaakt door een duidelijk signalement van deze persoon vrij te geven, is uiteindelijk gevraagd of de man een vergunning had. Die kon hij niet tonen waarop een inwoner de politie heeft gebeld en de locatie kon worden doorgegeven dankzij meldingen uit de WhatsApp-groep. Eerder is het ook al gebruikt voor een groep mannen die verdacht veel 'interesse' had voor de geparkeerde auto's. Meer dan 900 inwoners hebben zich al aangesloten, maar iedereen die zich nog niet heeft aangemeld, roep ik op om dit zo snel mogelijk te doen."

Aanmelden is heel eenvoudig door een persoonlijk bericht te sturen via de Facebookpagina: https://www.facebook.com/buurttoezichtsliedrechtoost met vermelding van naam, telefoonnummer en de groep waarvoor aangemeld moet worden. Zie foto van de kaart met de verdeling van de groepen. Geen Facebookaccount, maar toch aansluiten, stuur dan een app-bericht met adres naar: 0623265920.

Mobiel Alarm Sliedrecht zoekt nog steeds vrijwilligers. Wie ook als beheerder wil fungeren, zowel voor social media als de WhatsApp-groepen, kan zich via de hierboven genoemde wegen melden. Kijk voor de volledige kaart op www.hetkompassliedrecht.nl.