Calvijnschool viert 50-jarig bestaan

Jan Wieman

SLIEDRECHT De Johannes Calvijnschool bestaat dit jaar 50 jaar. Dit jubileum wordt uitgebreid gevierd met een themaweek,2 dagen jubileumtoernooi met sponsorloop, een reünie/receptie en natuurlijk is er ook een Dankdienst. In de halve eeuw dat de school bestaat werden ruim 3000 kinderen onderwezen. Omdat een aantal ouders het Reformatorisch onderwijs in Sliedrecht miste en daar wel behoefte aan bestond, werd in 1964 de Johannes Calvijnschool opgericht.

De school begon klein maar is inmiddels uitgegroeid tot een school met 600 leerlingen verdeeld over 24 groepen. Dit aantal blijft al een aantal jaren constant. Ook is een peuterspeelzaal aan de school verbonden. Deze is tijdens de schooltijden geopend. In totaal zijn er ongeveer 65 medewerkers parttime en fulltime aan de school verbonden. "We hebben de laatste jaren heel veel tijd en energie gestoken in de onderwijskundige vernieuwing hierdoor bieden we als school kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Onderwijsinspectie heeft zich over deze ontwikkeling in haar rapport, dat op de website van de school te vinden is, op een zeer positieve manier uitgesproken. Ook is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en is de website compleet vernieuwd," vertelt directeur Wim Baas.

Wim spreekt lovend over de samenwerking met het Openbaar en Protestants-christelijk onderwijs in Sliedrecht. " We hebben de laatste jaren samen met de andere scholen mooie dingen tot stand gebracht, er is altijd een constructieve manier van samenwerken en we hebben goede contacten met elkaar. De vensters staan open voor elkaar, als scholen zoeken we verbinding in plaats van het isolement" zegt hij. Ook de samenwerking tussen de gemeente en de Sliedrechtse scholen vindt Wim bijzonder, daar zouden volgens hem andere gemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen.

FEESTHet jubileum zal aan geen enkel kind en hun ouders ongemerkt voorbij gaan, er wordt groots uitgepakt: Tijdens de themaweek is er voor alle groepen een projectmiddag en -avond op woensdag 27 mei. Iedere groep heeft dan zijn eigen thema met als onderwerp 'De school in.... bijvoorbeeld: Beweging, Zwart/wit, De toekomst' etc. etc.' Donderdag 28 mei wordt een feestdag speciaal voor de onderbouw georganiseerd, vrijdag 29 mei is die er voor de midden- en bovenbouw. De kinderen zijn dan actief op de sportvelden aan de Thorbeckelaan waar het 'Jubileumtoernooi' in de vorm van allerlei spelletjes wordt gehouden. Ook kunnen de kinderen deelnemen aan een sponsorloop. De opbrengst hiervan gaat naar kansarme kinderen in Colombia, zodat die kunnen meedelen in de feestvreugde van de school.

Vrijdag 29 mei wordt van 19.00 tot 20.00 uur een Dankdienst in de Beth-Elkerk in de Kerkbuurt gehouden met als thema 'Wij danken U'.

Het bestuur van de school heeft, samen met Wim Baas en het team veel verwachtingen van de reünie/receptie die vanaf 20.15 uur in de school aan de Scheldelaan wordt gehouden. Deze avond is bestemd voor genodigden, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere belangstellenden. Aanmelden kan nog ot en met 22 mei via www.calvijn.nu.