CDA Sliedrecht over Chemours/DuPont: 'Ongerust maar niet onrustig'

SLIEDRECHT De fractie van CDA Sliedrecht merkt dat iedereen, van plaatselijk tot landelijk, doordrongen is van de ernst van de situatie Chemours/DuPont. "Wij zijn bezorgd over de overschrijding van de grenswaarden en vinden dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijk nadelige effecten op de gezondheid", aldus de CDA-fractie in een persbericht.

Uit nauwe contacten met de provincie, CDA-statenlid Maurits de Haan komt uit de Sliedrechtse CDA-fractie, vernam men dat ook bij de provincie de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. "Ik zal in de Staten niet alleen het onderzoek naar het verleden nauwgezet volgen, maar ook hameren op de huidige en toekomstige situatie met het oog op nieuw af te geven vergunning", aldus De Haan.

Inmiddels heeft ook de staatssecretaris Dijksma (PvdA) uitgebreid gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer. Ook daaruit blijkt dat men de situatie hoog opneemt en er serieus werk van gaat maken.

"Wij zullen op de geëigende plaatsen, als fractie in de Raad en als Statenlid in de Provinciale Staten, de ontwikkelingen nauwgezet volgen", besluit het CDA. "Op dit moment lijkt het echter niet nodig om anderen te overtuigen van de urgentie rond dit thema. Wij zijn bezorgd over wat er heeft plaatsgevonden, maar hebben vooralsnog vertrouwen dat de juiste stappen worden gezet."

Label:

DuPont