CDA wil sneller af van asbestdaken in Sliedrecht

SLIEDRECHT Het CDA vindt dat de gemeente vaart moet maken met het verwijderen van asbestdaken. ,,Vanaf 2024 geldt een landelijk verbod op asbesthoudende daken. Dat duurt nog ruim acht jaar, maar regeren is vooruitzien. Aan asbestdaken kleven risico's voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht", licht CDA-raadslid Vincent Prins toe. Hij zou graag zien dat Sliedrecht zich richt op een eerdere datum dan 1 januari 2024, ,,zodat Sliedrecht bij het verwijderen van asbestdaken een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere gemeenten."

Vanaf 1 januari 2016 kunnen particulieren in aanmerking komen voor een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Het CDA wil dat eigenaren van woningen met zulke daken actief ondersteund worden door de gemeente bij de aanvraag van zo'n subsidie. Ook ziet de fractie graag ondersteuning in dit proces voor kwetsbare groepen inwoners, zoals ouderen en mensen in de bijstand. Prins: ,,Het verwijderen van een asbestdak zal wellicht deels zelf door de woningeigenaar moeten worden gefinancierd. De CDA-fractie vraagt zich af of dit voor alle betrokkenen financieel haalbaar is. " Daarom doet de fractie portefeuillehouder Den Braanker eveneens de suggestie dat een duurzaamheidslening aangevraagd mag worden voor het verwijderen van asbestdaken. Ook vraagt het CDA aandacht voor actieve communicatie richting de bewoners over dit onderwerp.

Het CDA kaartte de kwestie al eerder aan in een raadsvergadering. Wethouder Theo den Braanker erkende toen dat er gebouwen met asbestdaken staan in Sliedrecht en dat er ook gebouwen met asbestdaken in eigendom van de gemeente zijn. Hoeveel asbestdaken Sliedrecht precies telt, is niet bekend.