• De fietsenstalling bij station Sliedrecht-Baanhoek

    Vincent Prins

CDA wil uitbreiding fietsenstalling station Baanhoek

SLIEDRECHT Raadslid Vincent Prins (CDA) vraagt het college na te denken over de uitbreiding van de fietsenstalling bij station Sliedrecht-Baanhoek. Volgens hem staat het daar al vaak vol en wordt het in de toekomst alleen maar drukker.

Door Simon Fousert

,,Het zou echt jammer zijn als mensen niet met de fietst naar het station rijden vanwege een volle fietsenstalling", licht hij toe. ,,Investeren in een fietsenstalling is investeren in een duurzame samenleving." Prins zegt blij te zijn met het succes van het station, maar constateert dat de fietsenstallingen niet berekend zijn op het aantal reizigers. Een deel van de fietsen passen niet onder de overkapping van de stallingen. Doordat er in Sliedrecht en Papendrecht meer huizen worden gebouwd, wordt dit probleem groter, denkt Prins. Dit leidt ook tot een toename van het aantal reizigers op de MerwedeLingelijn. Het raadslid vraagt het college om te investeren, mede omdat het nieuwe kabinet eenmalig 100 miljoen euro uittrekt voor 'cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten'. ,,Een ideaal moment om snel in actie te komen." Prins vraagt het college met ProRail in gesprek te gaan over de uitbreiding van de fietsenstallingen en daarnaast met buurgemeente Papendrecht te onderhandelen over een financiële bijdrage, omdat volgens hem ook inwoners uit de Papendrechtse wijk Oostpolder hun fietsen bij station Baanhoek stallen.