• Juf Corine (rechts) van de Johannes Calvijnschool in Sliedrecht deed ook mee aan het project.

    Elske de Korver
  • Elske de Korver

Certificaat 'professionaliseringstraject' voor juffrouw Corine

PAPENDRECHT De eerste deelnemers aan het Docent Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek ontvingen vorige week hun certificaat van deelname. Ook juf Corine van de Johannes Calvijnschool kreeg haar papiertje. De afgelopen maanden maakten zij en de andere deelnemers kennis met nieuwe technologieën, technische bedrijven en de banen van de toekomst. De uitreiking van de certificaten, door wethouder Joke Reuwer-Verheij van de gemeente Papendrecht, vond plaats in het Nationaal Onderwijs Museum.

Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs Bert van de Burgt, zelf oud-schoolmeester, trapte de bijeenkomst af: ,,Techniek is overal. Het is onderdeel van onze samenleving en belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in de Drechtsteden. Daarom moet techniek zichtbaar zijn in de klas. Maak kinderen op jonge leeftijd enthousiast door ze zelf dingen te laten ontdekken en er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het is goed dat er een professionaliseringstraject is gekomen in de regio dat zorgt voor het stuk extra opleiding."

De docenten maakten kennis met nieuwe technologieën, zoals lasersnijden en 3D-printen en gingen ook op bezoek bij technische bedrijven en kregen inzicht in de banen van de toekomst. Juf Corine bezocht bijvoorbeeld Biezepol Metaalbewerking in Heerjansdam: ,,Het is goed om te zien dat ondanks alle techniek de persoon die de machine bedient er wel degelijk toe doet. Het vakmanschap blijft, maar op een andere manier." Wethouder Reuwer-Verheij bevestigde dat: ,,Het College van B&W Papendrecht is onlangs op bezoek geweest bij de Fokker Bedrijfsschool. De vraag uit bedrijfsleven is er! Er is en blijft aan behoefte aan technische mensen."

Daarnaast benadrukte de wethouder nogmaals dat de leerkracht een belangrijke rol heeft in het overbrengen van enthousiasme voor techniek en het ontwikkelen van de talenten bij kinderen. Het professionaliseringstraject richt zich dan ook nadrukkelijk ook daarop. De docenten leerden hoe ze kinderen op een andere manier kunnen laten kijken naar de wereld, hun nieuwsgierigheid kunnen stimuleren en ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van belangrijke '21ste eeuwse vaardigheden', zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid.