• Jan Wieman

Chemours breidt succesvolle koolstofbeddentechnologie uit naar luchtemissies

DORDRECHT Chemours start twee nieuwe proeven met koolbedden om luchtemissies verder te verlagen. Het bedrijf wil de toepassing van koolbedden testen op de luchtemissies van FRD903, een GenX-bestanddeel, en E1, een thermisch ontledingsproduct. In afwachting van goedkeuring door DCMR Milieudienst Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland, verwacht Chemours beide proeven in november van dit jaar te kunnen starten.

De proeven maken gebruik van de koolstofbeddentechnologie die reeds succesvol is toegepast door Chemours om de uitstoot naar afvalwater in Dordrecht aanzienlijk te verminderen. Volgens Marc Reijmers, manager Environment, Health, Safety Quality van Chemours Dordrecht, hebben de koolstofbedden al geleid tot een aanzienlijke verbetering van de emissies naar water. ,,Gezien dat succes, gaan we nu vol vertrouwen verder om het gebruik van die technologie uit te breiden naar een beter beheer van luchtemissies. We blijven de beste beschikbare technologieën en procedures toepassen om alle emissies te verminderen, terwijl we werken aan de verbetering van onze productieprocessen en onze ecologische voetafdruk verkleinen."

Chemours heeft vorige maand aangekondigd dat proefproject met koolstofbedden, gestart in juli 2017, de jaarlijkse lozing van het GenX-bestanddeel FRD903 naar oppervlakwater heeft teruggebracht tot meer dan 85% in vergelijking met de toegestane jaarlijkse emissie in 2017.

Met de eerste proef streeft Chemours ernaar om de FRD903-emissies naar lucht verder te verlagen dan het toegestane niveau van 450 kg per jaar, vastgesteld door de Provincie Zuid-Holland. De tweede proef is gericht op E1-luchtemissies. Deze proef heeft als doel om, met de uitgebreide toepassing van best beschikbare technieken (BBT+), de uitstoot van E1 te verminderen.

Chemours verwacht de eerste bevindingen uit de proeven in het eerste kwartaal van 2019. Uitgebreidere resultaten van beide proeven om luchtuitstoot te verminderen worden eind 2019 verwacht. De technologie werkt door de afvalluchtstroom door een koolstoffilter te geleiden, dat op een schoorsteen wordt geïnstalleerd, waarin stoffen worden opgevangen. De investeringen in de proeven maken deel uit van de voortdurende inzet van Chemours om emissies van haar vestiging in Dordrecht te verminderen, met behulp van de best beschikbare technologie en door nauw samen te werken met de autoriteiten en gemeenschappen, om de ecologische voetafdruk aan te pakken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM) heeft in zijn publicatie Evaluatie van stoffen die in de GenX-technologie van Chemours, Dordrecht worden gebruikt, d.d. 12 december 2016, vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat emissies naar de lucht van de stoffen FRD902, FRD903 en E1 een risico voor de volksgezondheid vormen.