• Remko de Waal

Chemours vraagt vergunning aan voor permanent afvangen van GenX-stoffen uit afvalwater

DORDRECHT Chemours  heeft bij de Provincie Zuid-Holland een vergunning aangevraagd voor het permanent installeren en optimaliseren van de systemen die FRD (GenX-hulpstoffen) uit het afvalwater afvangen. Sinds 1 juli 2017 heeft  Chemours  een proefneming lopen om de effectiviteit te onderzoeken van de verwijdering van FRD uit het afvalwater met behulp van actieve-koolstofbedden. De resultaten hiervan geven aan dat de actieve-koolstofbedden zowel FRD als andere gefluorideerde organische stoffen in zeer hoge mate uit de afvalwaterstroom filteren. Dit is reden voor  Chemours  om aan de Provincie te vragen deze installatie permanent te mogen installeren en tegelijkertijd aan te vullen met technieken die de efficiëntie van de installatie nog verder vergroten, met als doel om deze stoffen voor minimaal 99% uit het afvalwater te verwijderen.  

Om de efficiëntie van de geïnstalleerde actieve-koolstofbedden te vergroten, is  Chemours  van plan een voorfilter te plaatsen die het afvalwater zuivert van kleine onopgeloste bestanddelen, alvorens het door de koolstofbedden stroomt. Tijdens de proefneming is namelijk gebleken dat deze vaste stoffen de efficiëntie en effectiviteit van de actieve koolstofbedden voor het afvangen van FRD negatief beïnvloeden. Op zoek naar de beste manier om de  vaste stoffen te verwijderen voordat het afvalwater door de koolstoffilter stroomt, zijn door Chemours proeven uitgevoerd en is er ervaring opgedaan met verschillende technieken, waaronder zandfiltering. In de beoogde situatie wordt voor de actieve-koolstofbedden een permanente verwijderingsinstallatie voor vaste stoffen geplaatst, die de verschillende technologieën combineert.  

Chemours  verwacht op basis van de resultaten van de huidige proefneming een significante verbetering en verdergaande terugdringing van de FRD-lozing. De aangevraagde aanpassingen aan de afvalwaterzuivering stelt  Chemours in staat om de onlangs aangekondigde doelen van een reductie van de totale emissies van  GenX-hulpstoffen met minimaal 90% met ingang van 1 januari 2019 en een reductie met te minste 99% tegen het einde van 2020 te bereiken.  

Voor de overige organische gefluoreerde stoffen geldt dat de lozingen hiervan nog verder verlaagd zullen worden door optimalisatie van de filterinstallatie en de  geschakelde  technieken.    

Ook vergunning aangevraagd voor test voor zuivering emissies naar lucht  

Chemours  heeft ook vergunningen aangevraagd om installaties te testen die emissies naar lucht moeten zuiveren van zowel de GenX-hulpstof FRD-903 als het thermisch afbraakproduct E1. Deze testen moeten uitwijzen hoe efficiënt de specifieke installaties zijn en in hoeverre er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de gestelde doelen te kunnen behalen.