Clubwerk 'Het Vlot' weer van start

SLIEDRECHT - Het clubwerk van Stichting Het Vlot voor mensen met een verstandelijke beperking is weer van start gegaan. Zo worden er op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur bijeenkomsten gehouden van het 'vrije-tijds-werk' in gebouw 'De Hooghe Dijck' (zij-ingang 't Vlot - Reigerlaan 218) en kan er op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur gezwommen worden in 'De Lockhorst'.Aan beide activiteiten zijn tal van vrijwilligers verbonden. Er wordt een contributie gevraagd ter bestrijding van de onkosten.Ook wordt jaarlijks aandacht besteed aan St. Nicolaas, Kerst en een uitstapje. De activiteiten worden financieel mede ondersteund door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze organisatie wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke beperking niet alleen beoordeelt op hun beperking. Daarom steunt zij projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.Wie betrokken wil zijn als vrijwillig(st)er bij het club werk of meer informatie wil, kan contact opnemen met Stichting 'Het Vlot', telefoon secretariaat: 0184-415035.