Collectanten gezocht in Sliedrecht

SLIEDRECHT Het Leger des Heils zoekt collectanten in Sliedrecht voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 27 november tot en met 2 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Opgeven kan via www.legerdesheils.nl/collecte.