• RIVM

College neemt geen initiatief voor uitbreiding bloedtest

SLIEDRECHT Het college van Sliedrecht neemt geen initiatief om een andere regeling voor de PFOA-bloedtesten mogelijk te maken. Het gemeentebestuur houdt vast aan de kaders en financiën die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesteld zijn.

Dat wil zeggen: alleen (oud)inwoners van de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht die in de periode van 1 januari 1970 tot en met 31 december 2012 voor minimaal één jaar in het door het RIVM vastgestelde contourengebied woonden, komen voor het testen van hun bloed op PFOA in aanmerking. Die giftige stof werd tot en met 2012 door de Dordtse fabriek Chemours uitgestoten.

In antwoorden op vragen van raadslid Peter de Borst (PRO Sliedrecht) schrijft de gemeente dat deze afbakening gemaakt is door de gemeenten in overleg met het ministerie. Het college verwijst naar een brief van 16 augustus 2017 waarin het ministerie bevestigt dat het gaat om een regeling voor (oud)inwoners van het contourengebied in de licht - en donkerblauwe gebieden uit de RIVM-rapporten (zie bijgevoegde afbeelding). Ook na Kamervragen bevestigt de staatssecretaris dit opnieuw, aldus het college. De afweging daarvoor is dat uit het steekproefonderzoek van het RIVM blijkt 'dat alleen bij mensen die én langdurig én dicht bij het fabrieksterrein hebben gewoon nog 'significant' hogere waarden PFOA is aangetroffen. Dat is het donkerblauwe gebied op de kaart. Bij mensen die binnen het onderzoeksgebied wonen, maar verder van de bron (de fabriek van Chemours) vandaan en bij mensen die pas na 2002 in het gebied zijn komen wonen werd in de steekproef een meer dan gemiddelde waarde van PFOA gevonden. Net zo min bij deelnemers buiten het onderzoeksgebied.  De Borst zette vraagtekens bij de meerwaarde van deze regeling van het ministerie. Die is er volgens het college wel degelijk. Deze regeling is een extra mogelijkheid voor inwoners van Sliedrecht, naast de regeling van de gemeente Sliedrecht die al eerder werd aangeboden, redeneert het college. ,,Daarnaast staat de regeling open voor kinderen die ene jaar in het gebied hebben gewoond."

In eerste instantie konden mensen de bloedtest tot woensdag 22 november aanvragen. Staatssecretaris Van Veldhoven verzocht de gemeente vanwege de grote vraag eerder deze week deze termijn te verlengen tot en met 20 december. Het Sliedrechtse college meldt dat er halverwege de aanmeldperiode al 239 aanvragen zijn gedaan. PRO Sliedrecht geeft aan de antwoorden in de fractie te zullen bespreken en na te denken over vervolgstappen.