• Nieuwjaarsreceptie

    Richard van Hoek Fotografie

Complimenteuze nieuwjaarsspeech Van Hemmen

SLIEDRECHT Burgemeester Bram van Hemmen sprak maandagavond in de Merwebolder een 'complimenteuze' nieuwjaarsspeech uit. Complimenten waren er voor de hulpverleners die voor een rustige jaarwisseling zorgden. Voor de vrijwillgers die de vluchtelingen in Sliedrecht een helpende hand hebben geboden. Voor zijn eigen college dat in 2015 met diverse evenementen voor meer reuring zorgde, dat vaart maakte met grote (bouw)projecten en dat de decentralisaties in de zorg zonder grote problemen wist door te voeren. Voor de politie die het probleem van de wietplantages in het dorp voortvarend aanpakte. En voor de Sliedrechters die zich belangeloos inzetten voor hun dorp en dorpsgenoten. Voor deze mensen maakt de burgemeester zijn compliment zelfs officieel met een nieuwe onderscheiding: het Sliedrechts Compliment.

,,Burgerinitiatief en participatie zijn van onschatbare waarde voor de Sliedrechtse gemeenschap. Zonder de inzet van vele vrijwilligers zou Sliedrecht een heel ander dorp zijn", lichtte Van Hemmen de nieuwe onderscheiding toe. ,,Het doel hiervan is om vrijwillige inzet te belonen. Inzet van vrijwilligers die vaak onzichtbaar is voor anderen, maar van grote waarde is voor het dorp." Het verschil met bestaande onderscheidingen, als de koninklijke lintjes of de gemeentepenningen, is dat het hier om kleinschalige initiatieven gaat. De vrijwilliger hoeft bijvoorbeeld niet al tien jaar aan een project verbonden te zijn. Van Hemmen verwacht er jaarlijks ongeveer tien uit te reiken. Sliedrechters kunnen mensen voor de onderscheiding aanmelden bij de gemeente. Het Sliedrechts Compliment heeft de vorm van een vergrootglas: het kleine wordt uitvergroot.

ZORGEN

Naast complimenten sprak Van Hemmen ook zijn zorgen uit. Zorgen om het illegale vuurwerk bijvoorbeeld. ,,Het wordt tijd dat onze rijksoverheid dat eens echt gaat aanpakken. Het wordt nog steeds door de PostNL-postbezorger bij uw buurman bezorgd en zorgt naast het gevaar, voor de echte overlast. Dat lijkt mij een stuk effectiever dan de zeer moeilijk te handhaven vuurwerkvrijezones en het beperken van afsteektijden. Tegelijk kunnen we onze traditie van met elkaar consumentenvuurwerk afsteken dan gewoon behouden."

Zorgen had de burgemeester ook om het drugsgebruik in Sliedrecht. ,,En vooral de naïviteit rond drugsgebruik en het taboe om er openlijk over te spreken. Daarom gaan we dit jaar het gesprek aan met jongeren, ouders, scholen, horeca, jongerenwerk en de coffeeshop met als doel een einde te maken aan de naïviteit en het taboe rond drugsgebruik."

Van Hemmen blikte vooruit naar 2016. ,,Er zullen veel eerste palen de grond in gaan", zei hij, verwijzend naar de bouwplannen op het Winklerplein, locatie Lanser en Benedenveer. ,,De inwoners gaan zien dat we met elkaar Sliedrecht mooier maken en vooruit brengen. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Zo wordt de A15 verbreed en wordt een belangrijke toegangsweg voor Sliedrecht, het kruispunt A15-Ouverture, eindelijk opnieuw ingericht en begin april opgeleverd. Verder gaan we een begin maken met het opknappen van speeltuinen. En samen met onderwijs en bedrijfsleven gaan we de Sliedrechtse economie een impuls geven. Ik beloof u volgend jaar weer te vertellen welke concrete resultaten dit voor Sliedrecht heeft opgeleverd."

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sliedrecht werd voor het eerst niet op het gemeentekantoor gehouden. De bijeenkomst was op de Merwebolder. ,,Als het aan het college ligt, gaan we dat vaker doen. We komen naar u toe, in plaats van andersom. Dus ik hoor straks graag wie ons volgend jaar zou willen ontvangen."