• Steeds meer mensen vinden werk of wisselen van baan.

    ANP

Daling WW-uitkeringen financiële sector blijft achter

SLIEDRECHT Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in juli wederom afgenomen. Ook het aantal WW-uitkeringen in de financiële dienstverlening neemt af, maar deze afname blijft achter in vergelijking met de totale afname.

Eind juli verstrekt UWV in Groot Rijnmond (arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond) 29.099 WW-uitkeringen: een daling van -2,6% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is lager dan het landelijk gemiddelde van -3,0%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (2,9%) en Gorinchem (2,3%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,1%). Rijnmond is met een WW-percentage van 3,3% bijna op het niveau van het Nederlands gemiddelde. Meer dan de helft van de daling in de drie regio's vond plaats in de industrie, de handel en de financiële zakelijke diensten.

Eind juli verstrekt UWV in district Groot Rijnmond 1.293 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die bij een bank of verzekeraar hebben gewerkt. Ruim de helft heeft een bedrijfseconomisch of administratief beroep. UWV ziet ook dat de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening al geruime tijd terugloopt. De structurele krimp in de sector raakt de regio Rijnmond omdat hier grotere financiële dienstverleners zijn gevestigd. In vergelijking met juli vorig jaar daalde de lopende WW-uitkeringen binnen de financiële sector slechts met 5,1%. Ter vergelijking: het totaal aantal WW-uitkeringen in de drie regio's daalde in juli 2018 vergeleken met een jaar eerder 22,3%.
Op basis van arbeidsmarktprognose tot 2019 verwacht UWV dat het aantal banen van werknemers in de financiële dienstverlening in de drie regio's verder afneemt. In de arbeidsmarktregio Rijnmond is de verwachting dat het aantal banen in de sector met 2,5% afneemt ten opzichte van 2017 tot zo'n 18.000 in 2019. In Gorinchem wordt een daling verwacht van 6% tot zo'n 900 banen en in Drechtsteden een daling van 1% ten opzichte van 2017 tot zo'n 2.100 banen in de sector in 2019.

Na de economische crisis van 2008 heeft de financiële sector zich meer toegelegd op digitale dienstverlening. Organisaties werden anders ingericht en kantoren sloten hun deuren. Ook de vraag naar personeel is sindsdien veranderd. Beroepen in het hogere segment worden meer gevraagd: accountants, inkopers en (assistent)controllers. Ook ICT'ers hebben goede kansen in de financiële sector. De baankansen voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers bankbedrijf zijn daarentegen afgenomen. Zij vinden vaak werk in de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche.