• Simon Fousert

'De raad is te volgzaam aan het college'

SLIEDRECHT Sliedrecht verdient een beter bestuur. Dat is de slogan van de Sliedrechtse D66-afdeling in oprichting. Voorman René de Munck is druk de juiste mensen te verzamelen voor een mogelijk nieuwe fractie in de raad na de verkiezingen in 2018.

door Simon Fousert

De slagzin suggereert dat er veel verbetering mogelijk is en dat is eigenlijk ook precies wat De Munck (61) vindt. De tijd is rijp voor verandering in de raadszaal. Daar zijn deskundige mensen voor nodig en dat is juist waar het in de raad aan ontbreekt, vindt De Munck. Het dossier Dupont was de druppel die de emmer deed overlopen. ,,Daarvan dacht ik: men kan het heen en weer krijgen, maar nu ga ik zelf de raad in. Eerder deze week was er in Dordrecht een debat tussen raadsleden en de vertegenwoordigers van het bedrijf. Daar spatten de vonken er vanaf en waar ging het bij ons over? Rotondes. En dat terwijl wij als Sliedrecht het meest gedupeerd zijn van wat er zich in en rond die fabrieken afspeelt. Maar men weet het niet." Het dossier is voor de ondernemer hét voorbeeld van wat er op dit moment mis gaat in de Sliedrechtse politiek. ,,De raad is volgzaam wat het college voorstelt. Men vraagt aan het college: wat wilt u? Terwijl het andersom moet zijn. Het college moet doen wat de raad van hén vraagt. Maar omdat het ontbreekt aan kennis, gebeurt dit niet." Daarnaast stuit hij op een gebrek aan visie en daadkracht. ,,Een aantal partijen zijn al lang aan de macht of aanwezig in de raad. Ik mis stippen op de horizon. Er wordt alleen gekeken naar de komende vier jaar. Ik zou graag verder kijken, naar wat we over vijf, tien of vijftien jaar willen. Daarmee voorkom je ook problemen in de toekomst. Er zou meer asfalt moeten komen. Als D66 zouden we dan kijken hoe we bijvoorbeeld meer fietsroutes kunnen aanleggen zodat dat asfalt veel minder nodig is. Als er maar iets besloten wordt, want niets besluiten is veel erger. Heel soms zie ik het college iets aandragen over de toekomst, maar dan wordt het door de raad weer afgeblazen omdat het te duur is of iets dergelijks. Dat vind ik jammer." Ook is er bij De Munck, zoals het hoort als D66-lid, de hunkering naar verandering en vooruitkijken. ,,Dat is ook iets wat ik mis. Men is dingen gewend te doen en daar blijft het dan bij. Waarom houdt de overheid zich bezig met openings- en sluitingstijden van de horeca? Vanwege de zondagsrust, dat snap ik, maar ik vind wel dat we daar meer open naar moeten kijken."

De afgelopen tijd meldden mensen die interesse hadden om voor D66 de raad in te gaan zich bij De Munck aan. ,,Ik ben enthousiast dat het sterke blok van vijf mensen dat we willen rondkomt. Hoeveel mensen we daadwerkelijk nodig hebben, ligt ook aan het aantal zetels dat we halen (hij is tevreden met twee of drie zetels, red.), maar naast de raadsleden zijn er ook mensen daarachter nodig. Zelf weet ik bijvoorbeeld niets van het zorgstelsel af, dan is het goed om iemand in de partij te hebben die daar deskundig in is." Ook de ambitie van De Munck of meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen, ziet hij gezien de aanmeldingen positief tegemoet.

De Munck, eigenaar van drukkerij Druk & Print, bouwt zijn werkzaamheden als ondernemer langzaam af, waardoor er ook meer ruimte komt voor deze politieke uitdaging. ,,Ik wil niet stilzitten en wel iets betekenen. Het met elkaar beter maken." Hij vindt ook dat elke burger dat kan en moet doen. ,,Niet iedereen hoeft een grote steen bij te dragen aan de gemeenschap, maar een steentje kan wel. En als je het niet doet, ook goed, maar dan moet je ook niet gaan roeptoeteren."