• Suzanne Heikoop | She Fotografie

Definitief twee nieuwe partijen in de gemeenteraad

SLIEDRECHT De voorzitter van het Centraal Stembureau, burgemeester Bram van Hemmen, heeft vrijdag 23 maart de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Sliedrecht vastgesteld en de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd verklaard. Op woensdag 28 maart neemt de oude gemeenteraad afscheid en op donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

De definitieve zetelverdeling wordt dan als volgt: SGP-ChristenUnie: 7 zetels PRO Sliedrecht: 5 zetels CDA: 3 zetels Partij van de Arbeid (PvdA): 2 zetels VVD: 2 zetels Slydregt.NU: 1 zetel Democraten 66 (D66): 1 zetel 21 zetels.

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft vanaf 28 maart 21 zetels. Deze uitbreiding heeft te maken met het toegenomen inwoneraantal van de gemeente. Volgens artikel 1 van de Gemeentewet wordt gekeken naar het officiële inwoneraantal van de gemeente op 1 januari 2017. Hiervoor worden de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt. De grens hiervoor ligt bij 25.000 inwoners.