• Installatie jeugdraad

    Richard van Hoek
  • José Kraaijeveld

Derde Kinderraad geïnstalleerd

SLIEDRECHT In het Raadhuis is afgelopen woensdag de derde Kinderraad geïnstalleerd. Kinderen en jongeren hebben vaak een eigen verfrissende blik op zaken. De gemeente vindt het belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast is het goed dat zij een beeld krijgen van hoe de gemeente en de lokale democratie werkt. Daarom werkt de gemeente met een kinderraad. De kinderraad bestaat uit 16 kinderen van acht verschillende basisscholen. Drie keer per schooljaar komt de kinderraad bij elkaar op woensdagmiddag om zelf plannen te maken en het over plannen van de anderen te hebben.