Dijken kunnen hoog water goed aan

SLIEDRECHT Als er morgen hoog water zou zijn in de rivieren, kunnen de dijken dat goed aan: de veiligheid van de rivierdijken is in 2016 opnieuw verbeterd. Risico's zijn beheersbaar en worden aangepakt. Bij de najaarscontrole kwamen geen zwakke punten aan het licht.

Dat blijkt uit de 'veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2016' van Waterschap Rivierenland. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en klimaatveranderingen, blijft het waterschap werken aan veilige dijken. Een nieuwe dijkversterkingsronde, onder andere langs de noordoever van de Waal, begint vanaf 2020.

Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland elk jaar een beeld van de risico's ten aanzien van de veiligheid van de 537 kilometers dijk langs de grote rivieren. In vergelijking met 2015 is de situatie in 2016 verbeterd: zo werden vier dijkversterkingen afgerond. Er voldoen nu meer kilometers dijk aan de huidige normen.

Waar aan de dijk wordt gewerkt, is dat een extra punt van aandacht in de risico-analyse. Recent versterkte dijken hebben nog niet meteen hun maximale sterkte, omdat de grond zich moet 'zetten' en de grasmat zich nog ontwikkelt. Hier worden maatregelen voor getroffen. Tegelijkertijd bereidt het waterschap zich voor op nieuwe versterkingen.

Er zijn dijken die (nog) niet voldoen aan de normen en waarvan de versterking nu wordt voorbereid of uitgevoerd. Bij sommige dijken treft het waterschap bij hoog water bijzondere veiligheidsmaatregelen. Een voorbeeld is een betonbekleding die door ouderdom niet meer sterk genoeg is. Bij dreigend hoog water pakt het waterschap de dijk in met een sterk zeil.

Per 1 januari 2017 worden de nieuwe landelijke normen voor de rivierdijken van kracht, om goed voorbereid te zijn op toekomstige klimaatverandering. Nog niet alle dijken in Rivierenland voldoen aan die strengere normen. Voor nieuwe dijkversterkingen heeft het waterschap al wel zoveel mogelijk gerekend op strengere normen.

Bij hoog water houdt het waterschap de dijken extra in de gaten. Die situatie wordt regelmatig geoefend. Op zaterdag 10 december gaan honderden vrijwilligers en medewerkers van het waterschap als dijkbewaker alle rivierdijken langs. Zij oefenen hoe ze risico's als schade of instabiliteit van een rivierdijk op tijd signaleren en aanpakken.

De rapportage wordt ter kennis gebracht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, die toezichthouder is.